Fem år mere til prorektor ved Aarhus Universitet

Berit Eika fortsætter som prorektor ved AU. Det tiltrådte bestyrelsen efter indstilling fra et enigt ansættelsesudvalg med rektor i spidsen.

Berit Eika fortsætter som prorektor for AU de næste fem år. Foto: Anders Trærup/AU

Aarhus Universitets nye prorektor er garant for en ’erfaren og sikker hånd på uddannelsesrattet’. Det er ingen overdrivelse. Berit Eika, der genindtræder som prorektor til juni, har siden 2014 stået i spidsen for opbygningen af et uddannelseskvalitetssystem, professionaliseret rekruttering af studerende, sikret en god teknologisk infrastruktur og indfriet krav om, at underviserne systematisk udvikler og vedligeholder deres universitetspædagogiske kompetencer. For blot at nævne et uddrag fra porteføljen. Nu stiller hun sig til rådighed de næste fem år med sin indsigt og erfaring.

At Aarhus Universitet fortsat har en prorektor med værdifuld viden og erfaring, glæder rektor Brian Bech Nielsen.

”Berit er den helt rette til at bygge videre på de opnåede resultater og føre Aarhus Universitets uddannelser igennem de mange forandringer og nye krav som fremtiden utvivlsomt bringer. Hun er en yderst kompetent prorektor med et internationalt udsyn og dyb forståelse for universitetets opgave med at uddanne næste generationer. Læg hertil at Berit har en meget behagelig og givende personlighed. Alt dette giver hende det bedst tænkelig afsæt til stillingen som prorektor. Jeg ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med Berit”, siger Brian Bech Nielsen.

Universitetet trak

Berit Eika er oprindeligt uddannet læge i 1986, men lagde stetoskopet i 1996, da universitetet søgte en lægefaglig uddannelseskoordinator til at forny lægeuddannelsens studieordning. Stillingen var for ét år. Nu er der gået 26, siden hun tog fat på at udvikle rammer for universitetets uddannelser – først som leder af det første danske universitetscenter for medicinsk uddannelse, siden som prodekan for uddannelse ved Health og senest som prorektor. Indimellem blev hun desuden professor i medicinsk pædagogik.

Berit Eika får en ny periode som prorektor på et tidspunkt, hvor den offentlige debat om de videregående uddannelser buldrer løs. Politisk besluttede udflytninger og ønsker om at ændre optagelsessystem toppet med et omkalfatrende reformudspil. Netop derfor sætter rektor stor pris på, at Berit Eika har genansøgt stillingen.

”Berit er en meget dygtig prorektor, har en enorm indsigt og hun er særdeles samarbejdsorienteret såvel internt som eksternt. Der bliver brug for hendes evner til at skabe og fastholde netværk, nu hvor vi skal i gang med at gennemtænke og udvikle uddannelsesudbuddet i Danmark i tæt samarbejde med de andre uddannelsesinstitutioner".

Brian Bech Nielsen fremhæver desuden Berit Eikas rolle i AU’s medlemsskaber i de europæiske universitetsalliancer The Guild og Circle U, som arbejder for at gøre internationalisering nemmere og skabe nye samarbejder centreret omkring uddannelser samt forskning og innovation.

”Aarhus Universitet har markeret sig stærkt i dette samarbejde, og det kan vi ikke mindst takke Berit for”, siger Brian Bech Nielsen.

De gode takter fortsætter

Selv glæder Berit Eika sig til at kunne fortsætte sit arbejde med at skabe de bedste vilkår for uddannelse for de studerende, som er omdrejningspunktet i hendes arbejdsliv.

”Jeg vil fortsætte de gode takter og have min opmærksomhed rettet mod de mange udviklingsindsatser, jeg har fulgt fra start. Projekter skal vedligeholdes, ellers har de det med at svinde ind, men det kommer ikke til at ske på min vagt”, siger Berit Eika.

Hun har også et helt konkret blik på og et mål for de studerende, den egentlig årsag til, hvorfor hun i sin tid valgte uddannelsessporet.

”Alt for mange studerende falder fra studiet og mistrives. Jeg vil gerne finde veje til at vores studerende har en god studietid, hvor de erhverver sig relevante og nyttige kompetencer og bliver godt rustede til at møde arbejdsmarkedet", siger Berit Eika.

Det er formelt pr. 1. juni, at Berit Eika genansættes som prorektor.

 

Bag om Berit Eika

Berit Eika er uddannet læge fra AU i 1986, ph.d. i 1994 og udnævnt professor i medicinsk pædagogik i 2005.

Hun har to masteruddannelser bag sig i hhv. medicinsk pædagogik ved Maastricht Universiteit og sundhedsinformatik ved Aalborg Universitet.

Berit Eika er gift med institutleder Jørgen Frøkiær og har tre børn.

Kontakt: 

Prorektor Berit Eika
28 99 24 63
be@au.dk

 

 

 

 

Fakta om ansættelsesprocessen

Ansættelsesudvalget for prorektorrekruttering bestod af følgende personer:

 

Brian Bech Nielsen (Formand)

Kristian Thorn (Universitetsdirektør)

Thomas Pallesen (Dekan BSS)

Finn Borchsenius (Prodekan for uddannelse TECH)

Anne Lindholm Behnk (Vicedirektør HR)

Oliver Mølgaard Gertsen (Studerende, Arts)

 

Der var desuden tilknyttet en rådgivningsgruppe til processen. Denne bestod af:

 

Nina Thiele Zeiss (Uddannelseskonsulent, Institut for Kommunikation og Kultur)

Marie Vejrup Nielsen (Lektor, Viceinstitutleder, Institut for Kultur og Samfund) 

Palle Bo Madsen (Professor, Juridisk Institut)

Nanna Brix Finnerup (Professor, Institut for Klinisk Medicin) 

Thomas Lykke-Møller Sørensen (Lektor, Institut for Bio- og kemiteknologi)

Aske Høj Merrild (Studerende, Technical Sciences)