Fem AU-forskere modtager 15,5 mio. kr. under Inge Lehmann-programmet

​​​​​​​Fra høners knoglebrud til klimaet i Afrika for 50 mio. år siden. Projekterne spænder bredt hos modtagerne af Inge Lehmann-bevillingerne fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Hvad kan vejret ved de afrikanske Sahel-græsarealer for 50 mio. år fortælle os om klimaforandringer i dag? Hvorfor har personer med den autoimmune sygdom større risiko for at udvikle hjertekarsygdom? Har investorer nytte af finansiel rådgivning? Hvordan håndterer fagprofessionelle skriftlig dokumentation i sager om børn og unge? Og hvordan kan høners risiko for knoglebrud ved æglægning bremses?

Variationen er stor i de fem projekter fra Aarhus Universitet, som netop har modtaget bevillinger fra forskertalentprogrammet Inge Lehmann.

Formanden for Danmarks Frie Forskningsfond, Jørgen Frøkiær, er glad for uddelingerne:

”Fondens formål er netop at styrke den excellente danske forskning, og Inge Lehmann-programmet fokuserer på at fremme talenterne inden for dansk forskning og skabe bedre karrieremuligheder for nogle af vores mest talentfulde forskere i de tidlige stadier af deres karrierer. Jeg ser frem til at følge forskernes udvikling og se, hvilke banebrydende projekter, der vil blomstre frem."

I alt har 27 forskere modtaget bevillinger for ca. 80 mio. kr. Midlerne stammer fra den politiske aftale om forskningsreserven for 2023. Inge Lehmann-programmet har som mål at styrke talentudviklingen i dansk forskning og fremme en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne, især på de karrieretrin, hvor uligheden typisk opstår.

Læs mere om de 27 Inge Lehmann-forskningsprojekter.

I løbet af 2023 har 178 forskere søgt om støtte under Inge Lehmann-programmet ved Danmarks Frie Forskningsfond. Årets modtagere er alle kvinder, som nu har friheden til at fordybe sig i deres frie forskning med de tildelte midler. Succesraten er på 16 procent, målt på både antallet af ansøgninger og ansøgt beløb.

Omtalen er baseret på en pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond.