Forskere får ny digital løsning til forskningsdata ultimo 2022

Til efteråret får forskere adgang til ERDA/SIF – en ny digital løsning, som gør det nemmere at opbevare og dele forskningsdata på en sikker, effektiv og ansvarlig måde – også forskningsdata, der indeholder følsomme personoplysninger.

Tilføjelse den 21. april 2023: Der er sket ændringer i tidsplanen siden publicering af denne nyhed. Tidsplanen vil blive opdateret.

Milepæle for udrulning

  • September/oktober: Pilottest med inddragelse af forskere
  • Oktober/november: Afholdelse af de første kurser og workshops 
  • Medio november: ERDA/SIF er klar til brug

En ny opbevaringsløsning til forskningsdata rykker tættere på, og efter planen kan alle AU-forskere forvente, at den nye løsning er klar til brug i løbet af november 2022. Løsningen hedder ERDA/SIF og er udviklet specifikt til at opbevare alle typer af forskningsdata.

Brian Vinter, prodekan for forskning på Technical Sciences, står i spidsen for indsatsen, som er forankret i Forskningsudvalget. Han kalder det en vigtig brik i det samlede arbejde med at understøtte forskerne i at håndtere forskningsdata. 

”Mange forskere har efterspurgt en løsning, der gør det nemmere at leve op til de lovkrav, der stilles til sikker opbevaring af ikke mindst personoplysninger i forskning. ERDA/SIF er et vigtigt skridt på vejen, som forhåbentlig kan gøre opgaven nemmere for forskere på tværs af fagmiljøerne”, siger Brian Vinter og henviser til, at Københavns Universitet med god respons har indført systemet på deres naturvidenskabelige fakultet og nu er i gang med at brede det ud til hele universitetet.

Bedre mulighed for at samarbejde om data

Med det nye system vil forskere forhåbentlig også opleve, at det bliver nemmere på sikker og lovlig vis at samarbejde med andre uden for AU om sine forskningsdata, ligesom det giver mulighed for at gøre forskningsdata bredt tilgængelige i forbindelse med publicering af forskningsartikler.

”Forskerne får en teknisk løsning, der kan blive en medspiller i forhold til Open Science, og som understøtter, at samarbejdspartnere – uanset om de er fra AU eller andre steder fra – kan arbejde på samme datasæt på samme tid. Dermed bidrager ERDA til at forenkle processerne i forskningssamarbejder”, siger Brian Vinter.

Lokale processer

Selvom opfordringen til at bruge ERDA/SIF fremadrettet er klar, understreger Brian Vinter, at løsningen vil blive rullet ud som et tilbud med respekt for, at forskningsdata kan variere meget fagområderne imellem. Frem mod udrulningen af ERDA/SIF vil man på de enkelte fakulteter tilrettelægge en proces for, hvordan man tager løsningen i brug, og hvordan den spiller sammen med de nuværende opbevaringsløsninger.  

I løbet af den kommende tid udvikles en vejledningsportal, og frem mod udrulningen bliver der udbudt kurser og workshops til forskere. Der vil bl.a. blive lagt vægt på at informere om, hvordan man som forsker klassificerer sin data i forhold til anvendelsen af ERDA/SIF. Der vil desuden være fokus på at sikre support til forskerne, når løsningen er klar. 

Det understøtter ERDA (Electronic Research Data Archive) og SIF (Sensitive Information Facility)...

  • Sikker og lovlig opbevaring af forskningsdata – også forskningsdata, der indeholder følsomme personoplysninger.
  • Sikker og lovlig deling af forskningsdata med samarbejdspartnere uden for AU.
  • Det bliver nemmere for forskere at dokumentere krav til fx risikovurdering og konsekvensanalyse, hvis bevillingsgivere, samarbejdspartnere, myndigheder eller andre eksterne efterspørger det.

Det skal man som forsker fortsat selv stå for …

Til at indsamle forskningsdata skal man fortsat anvende andre løsninger, som er godkendt på det fakultet og institut, man kommer fra.