Four more years til europæisk satsning: Hvad så nu?

AU’s europæiske universitetsalliance Circle U. har fået et nik og en millionbevilling fra EU-Kommissionen. Det betyder, at de ni universiteter fortsætter med at udbygge uddannelses- og forskningssamarbejdet - og meget er allerede i støbeskeen.

I de seneste tre år er en europæisk alliance begyndt at spire frem på AU. Og nu ligger det fast, at spiren får yderligere fire år til at slå rødder og vokse sig stærkere.

Med en score på 93 ud af 100 mulige point til ansøgningen har EU-Kommissionen nemlig givet sin velsignelse til, at universitetsalliancen Circle U. kan fortsætte fra den 1. november og frem til 2027. Med godkendelsen følger en bevilling på i alt 12,8 millioner euro.

Dermed får Aarhus Universitet og de otte øvrige partnere mulighed for at udbygge det samarbejde om forskning, uddannelse og innovation, som man har opdyrket siden 2020, hvor alliancen gik i luften.

De ni partnere i Circle U.

 • Humboldt-Universität i Berlin
 • Universitetet i Oslo
 • UC Louvain
 • Universität Wien
 • Université Paris Cité
 • King’s College London
 • Universitetet i Beograd
 • Universitetet i Pisa
 • Aarhus Universitet

Læs mere på Circle U's website

Stærkere bånd til verden

Circle U. har flere forskellige målsætninger, men den altoverskyggende ambition er, at flere af AU’s medarbejdere og studerende på én eller anden måde kommer i kontakt med de andre universiteter i alliancen. Det kan være i form af fælles forskningsprojekter, virtuelle undervisningsforløb eller gæsteforelæsninger, fysiske udvekslingsophold eller noget helt femte.

”AU er i forvejen et internationalt orienteret universitet: Over 30 procent af vores VIP-medarbejdere er udenlandske statsborgere, og 70 procent af vores forskningsartikler er skrevet i samarbejde med forskere fra udenlandske institutioner. Men jeg mener stadig, at vi har meget at vinde ved at styrke vores netværk og integrere det globale udsyn mere i vores organisation. Gevinsten kan forhåbentlig især være stor for vores studerende og vores yngre forskere”, fortæller AU’s prorektor Berit Eika, der i Circle U’s første tid var formand for alliancens styrende organ.

Et springbræt til EU-ansøgninger

At Circle U-samarbejdet netop bidrager til at styrke éns netværk, kan professor Christian Wejse fra Institut for Klinisk Medicin skrive under på. Han har siden alliancens opstart arbejdet på at etablere et af Circle U’s faglige organer – en såkaldt Knowledge Hub – inden for emnet Global Sundhed, hvor han sammen med kolleger fra de øvrige universiteter bl.a. har afholdt konferencer og summer schools for forskere og studerende.

”Det har været skønt at være en del af et større, internationalt netværk og skulle løfte konkrete opgaver i flok; både inden for forskning og uddannelse. Vi har f.eks. afholdt summer schools for studerende og ph.d.-studerende, og vi bidrog også til AU-konferencen MatchPoints. Her var flere Circle U-kolleger med for at holde oplæg, og nogle af dem havde også yngre kolleger med, hvilket allerede har ført til nye samarbejder”.

Christian Wejse forventer desuden, at indsatsen i Circle U-netværket i den kommende periode vil munde ud i større EU-ansøgninger til f.eks. Horizon-programmet.

Fra top-down til bottom-up

I ansøgningen til EU-Kommissionen har AU og de øvrige universiteter opstillet en række mål for den kommende periode. Blandt andet vil man samle alliancens uddannelsestilbud i én enhed, ligesom man vil opbygge en fjerde Knowledge Hub og skabe flere tilbud rettet specifikt mod ph.d.-studerende.

For at nå målene kræver det dog frem for alt, at man lykkes med at engagere flere medarbejdere og studerende i Circle U’s aktiviteter. Her ser Christian Wejse flere veje til målet:

”Jeg tror, at der er behov for at vi gør mere opmærksom på de muligheder, der findes; f.eks. for at få støtte til ophold på Circle U-universiteter, seed-funding til samarbejder osv. Men jeg tror også, at der bliver behov for at skabe bedre rammer ved at støtte flere initiativer til mobilitet og samarbejde, f.eks. ved at forbinde nogle af de store forskningsnetværk, vi har på AU, med lignende netværk på partneruniversiteterne”.

Berit Eika er enig i, at en nøgle til europæisk succes er at gøre mulighederne mere synlige i de faglige miljøer, og derfor glæder hun sig over, at der allerede er sket en vis bevægelse i Circle U-fællesskabet:

”I starten har der naturligvis været en del top-down over udbredelsen af Circle U, men vi ser efterhånden, hvordan flere projekter spirer frem fra lokale initiativer, og hvordan engagementet bliver bredere. Ikke mindst takket være de studerende og medarbejdere, der har været med i fortroppen, og som har spredt budskabet om alliancens tilbud. Det gode arbejde skal vi brede ud til resten af AU”.

AU’s tre primære ansvarsområder i den kommende periode:

 • AU har fortsat ansvaret for den del af Circle U, der handler om at styrke rammerne for mobilitet, og som skal gøre udveksling mv. mere sømløs for studerende og medarbejdere.
 • AU skal lede arbejdet med at knytte alliancens inkubatorer for iværksættere tættere sammen.
 • AU skal sikre, at der udvikles en fjerde Knowledge Hub, som skal etableres på linje med de nuværende hubs for hh. klima, demokrati og global sundhed. Temaet ligger ikke fast endnu.

Udpluk: Hvad skal der ellers ske i den kommende kontraktperiode?

 • Flertallet af alliancens uddannelsesaktiviteter samles i en ny organisering med navnet Circle U. Open Campus. Det omfatter både summer og winter schools for studerende, kurser for ph.d.-studerende, projektudviklingsseminarer, samt webinarer og forelæsninger rettet mod den brede befolkning.
 • Konkret vil man år for år øge antallet af fysiske og virtuelle mobilitetsophold med 20% for medarbejdere og studerende.
 • En målrettet indsats for ph.d-studerende, der skal tilbydes flere muligheder for udveksling, internships og fælles kurser.
 • Alliancen vil udbyde mindst fem såkaldte Blended Intensive Programmes, som er kombinerede virtuelle/fysiske undervisningsforløb for bachelor- eller kandidatstuderende.

Glimt fra aktiviteter i den første periode:

 • 18 fælles kurser er etableret – f.eks. double degree-programmet i Business Innovation mellem Louvain School of Management og Aarhus BSS.
 • Circle U. har etableret fem forskellige virkemidler til at udvikle forsknings-, innovations-  og mobilitetsprojekter og støtte yngre forskeres karriereudvikling.
 • Circle U. har afholdt en simuleret FN-forhandling om bæredygtig uddannelse i Bruxelles, hvor 75 studerende deltog.
 • Online undervisningssamarbejde mellem AU, Beograd og Oslo om kinesisk, hindu og japansk.
 • Medarbejdere og studerende fra King’s College London har holdt oplæg på AU om mentoring og trivsel.