Fra semesterstart/kvarterstart 2015 skal du i gang med Blackboard

Studerende og medarbejdere på AR, HE og ST tager nu det nye fælles kursus- og e-læringssystem, Blackboard, i brug. Nuværende systemer er stadig tilgængelige i en periode, mens der arbejdes på og gennemføres en konkret plan for udfasning og arkivering af disse.

Den brede ibrugtagning af Learning Management Systemet (LMS) Blackboard er en del af en samlet implementeringsproces, hvor de første brugere blev koblet på i august 2014, og hvor de resterende brugere på AR, HE og ST nu bliver introduceret til systemet. BSS, som i dag bruger en anden version af Blackboard, vil frem mod 2016 også overgå til samme udgave af Blackboard.

Blackboard vil afløse en række forskellige systemer alt afhængigt af, hvor i organisationen man er tilknyttet. Der er tale om følgende systemer:

  • Health (AULA)
  • Science and Technology (AULA, Course Admin, CampusNet)
  • Arts (AULA, FirstClass, BB Emdrup)

Udfasning af nuværende systemer

Udfasningsplanen for de nuværende LMS-systemer har særligt fokus på, hvornår de ovennævnte systemer ikke længere skal være i drift og på, hvordan nødvendige data kan arkiveres. Tidsplanen for udfasningen af de nuværende LMS-systemer strækker sig over de næste 6-12 måneder. Udfasningen sker i tæt samarbejde mellem projektteamet og fakulteter og i takt med eksisterende licensaftaler ophører/skal fornys.

”De enkelte fakulteter er med til at fastlægge rammer og betingelser for udfasningsplanen i respekt for, at der skal tages hensyn til både brugere og supportere, og til systemaftaler og driftsøkonomi,” fortæller programleder Per Guldbæk, Uddannelse. Planlægning og udførelse af udfasningsplanen ligger i det tværorganisatoriske projektteam, som Per Guldbæk står i spidsen for.

Blackboard i fortsat udvikling

De i alt 30.000 nye Blackboard-brugere er nu kommet på den fælles Blackboard-løsning, som i første omgang indeholder de grundlæggende funktioner, som studerende og medarbejdere har til systemet - inklusiv data overført fra studieadministrative systemer til indlæsning af brugere, samt oprettelse af læringsrum i Blackboard.

Men udviklingen og tilpasningen af Blackboard vil fortsætte i 2015. Programleder Per Guldbæk forklarer:

”Indtil nu har vi overvejende fokuseret på, at få Blackboard til at indgå i en sammenhængende løsning med de studieadministrative systemer så væsentlige data overføres automatisk - men nu er tiden moden til at fokusere mere struktureret på brugeranvendelse og brugeroplevelse for at få flere funktionaliteter implementeret i fremtiden. Det er et helt bevidst valg, idet vi gerne vil sikre at den videre udvikling, tilpasning og opsætning af Blackboard styres af de brugervendte krav og behov og den erfaring vi naturligt får ved anvendelse af systemet.”

Fakta om Blackboard

  • Blackboard er AU’s fælles LMS som erstatter alle tidligere kursus- og e-læringssystemer på AU.
  • Systemet håndterer kontakten mellem undervisere, studerende – og kan også rumme samarbejde de studerende imellem og kommunikation fra studieadministration.
  • Blackboard skal understøtte en stabil, brugervenlig og sikker drift i den daglige undervisning og vejledning samt give muligheder for at afprøve teknologier og nye pædagogiske metoder og værktøjer i henhold til AU’s satsning på it-understøttende undervisnings- og læringsaktiviteter (Educational IT).
  • Blackboard anvendes i dag på over 6.300 uddannelsesinstitutioner i mere end 60 lande. Det er derfor det mest brugte ”learning management system” i verden.

Få mere information om Blackboard: