Gode råd til din MUS

I løbet af efteråret bliver der afholdt medarbejderudviklingssamtaler(MUS) på store dele af AU. Her er nogle råd til, hvordan du får mest muligt ud af din MUS.

MUS er en mulighed for at få en samtale med din leder om din egen og organisationens udvikling – og det er en chance for dig til at give din leder feedback og påvirke din karriere og dine opgaver.

Sådan får du mere ud af samtalen:

Forbered dig inden MUS

Start med at overveje om der er balance mellem de opgaver, du har, de kompetencer du skal bruge for at udføre dit arbejde - og det der får dig til at trives i din dagligdag. Reflekter eventuelt over:

  • Hvordan stemmer dine nuværende kompetencer (fagligt, personligt og socialt) overens med dine arbejdsopgaver og dine ønsker til din karriere/dit arbejdsliv?
  • Hvad får dig til at trives og være motiveret i dine opgaver og samarbejdsrelationer?

Overvej om der er særlige emner i relation til disse spørgsmål, som du skal have drøftet med din leder.

Kig gerne tidligere MUS-skemaer igennem for at huske aftaler fra sidst, og for at se om der er noget, der stadig er aktuelt for dig - eller om der er noget, som mangler at blive fulgt op.

Læs også ”Vejledning til MUS” og forbered dig med ”Samtaleguiden”.

Alt materiale er samlet under "For medarbejdere" på www.au.dk/mus

Aftaler og konklusioner

Afslutningen på samtalen er vigtig. Det er her, der skabes fremdrift, så samtalen får værdi.

Som medarbejder er du med til at sikre, at der bliver draget konklusioner på samtalen og truffet konkrete aftaler om, hvem der gør hvad og hvornår.

Efter samtalen

Det er en rigtig god idé at udfylde et ”aftaleskema” straks efter samtalen for at følge op og holde fast i det, der blev talt om.

Systemet AUHRA kan bruges til at udfylde og gemme aftaleskemaet, så du undgår at skulle holde styr på løsark. Skemaet kan altid findes frem igen i AUHRA – også selvom din arbejdssituation og/eller reference på AU ændrer sig.

Det gemte aftaleskema kan tilgås af både dig og din leder, og I kan sætte en opfølgningsdato på hver enkelt aftale. Aftal eventuelt et opfølgningsmøde med det samme.

Download aftaleskema og se it-vejledninger her

Hvad er MUS?

På statslige arbejdspladser er MUS en lovpligtig årlig samtale mellem medarbejder og leder. 

Formålet med MUS er at udvikle og styrke opgavevaretagelse, medarbejdere, ledelse og organisation.