Her kan du søge støtte fra AUFF i 2023

Aarhus Universitets Forskningsfond har offentliggjort det kommende års budget for uddelinger. Få et overblik over virkemidlerne i 2023 her – og bliv inspireret til, hvad du selv kan søge.

Hvis du har en god forskningsidé eller et spændende arrangement under opsejling, er der måske økonomisk hjælp at hente hos Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), der nu kan præsentere uddelingerne for 2023.

Eksempler på, hvad forskerne kan søge:

  • Aarhus Universitets Forskningsfond viderefører AUFF Recruiting Grants for at styrke den strategiske rekruttering af forskertalenter.
     
  • AUFF NOVA, som er virkemidlet for AU-ansatte, fortsætter i 2023. AUFF NOVA skal fortsat stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.
     
  • Som noget nyt støtter AUFF forskningsorienterede arrangementer i Hejmdal, det tidligere Kræftpatienternes Hus i Universitetsbyen, som netop har gennemgået en omfattende renovering og omdannelse til møde- og konferencehus.

Læs mere om alle virkemidlerne i 2023