Højt internationalt niveau på ph.d.-uddannelser på AU

Evalueringer af de fire ph.d.-skoler på Aarhus Universitet peger på, at ph.d.-uddannelserne har et højt internationalt niveau.

Internationale paneler har evalueret AU's ph.d.-programmer og konkluderer, at uddannelserne har et højt internationalt niveau. Foto: Indisk ph.d.-studerende på arbejde i kælderen ved iNANO. Billedet er taget af Lars Kruse, AU.

Ph.d.-skolerne er i foråret 2015 blevet evalueret af internationale paneler. Fælles for de fire evalueringsrapporter er, at de peger på:

  • at ph.d.-uddannelserne på AU har et højt internationalt niveau
  • at dimittender fra ph.d.-uddannelserne fra AU får gode stillinger
  • at ph.d.-studerende ved AU publicerer på højt internationalt niveau

Evalueringsrapporterne peger også på, at ph.d.-uddannelserne stiller høje krav til de ph.d.-studerende, idet de skal nå at følge relevante kurser, selv nå at undervise og formidle og samtidig nå at gennemføre et selvstændigt forskningsprojekt på højt niveau.

Endelig er en fælles anbefaling til ph.d.-skolerne fra de internationale paneler, at der skal arbejdes mere struktureret med i endnu højere grad at tiltrække velkvalificerede internationale ph.d.-studerende til Aarhus Universitet.

Du kan læse de fire evalueringsrapporter på følgende links:

International Evaluation of the PhD Programme of the Graduate School of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark:

Graduate School of Science and Technology, International Evaluation report, 2015?

International Evaluation of the Graduate School of Arts, Aarhus University 2014/2015

Evaluation of the Graduate School of Business and Social Sciences, Aarhus University

Yderligere oplysninger

Kan fås ved at kontakte den relevante ph.d.-skoleleder:

Lise Wogensen Bach
Prodekan, Health

T: 87 15 20 12 M: 25 48 85 22

E-mail: lwb@au.dk

 

Per Baltzer Overgaard
Prodekan, Aarhus BSS

T: 87 15 21 75

M: 23 26 61 75

E-mail: povergaard@au.dk

 

Anne Marie Pahuus
Prodekan, Arts

M: 23 28 78 96

E-mail: amp@au.dk

 

Jes Madsen
?Prodekan, Science and Technology

T: 87 15 56 31

M: 30 45 30 92

E-mail: jesm@au.dk