Institutionsakkreditering 2024: AU tager første skridt

Aarhus Universitet har indsendt sin institutionsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er første skridt i arbejdet med at opnå en fornyet positiv institutionsakkreditering.

AU har nu indsendt den institutionsrapport, som beskriver universitetets kvalitetssystem. Foto: AU Foto

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal over for Danmarks Akkrediteringsinstitution løbende vise, at organisationen arbejder systematisk og kontinuerligt med at sikre kvalitet og relevans af uddannelserne. AU’s positive akkreditering fra 2018 udløber i november 2024, og derfor har AU nu indledt arbejdet frem mod en ny akkreditering.

Som første skridt i processen har AU indsendt den såkaldte institutionsrapport, som indeholder en beskrivelse af universitets kvalitetssystem og en selvevaluering af kvalitetsarbejdet på alle organisatoriske niveauer.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Uddannelsesudvalget og AU Uddannelse samt relevante aktører på fakulteterne med prorektor Berit Eika som øverste ansvarlige.

Den videre proces

Som det næste skridt i processen får AU til december besøg af det ekspertpanel, der skal indsende den endelige anbefaling til akkrediteringsrådet. Panelet skal mødes med ledelse, medarbejdere og studerende på tværs af fakulteterne og vender derefter retur til foråret, hvor panelet skal se nærmere på udvalgte uddannelser. Den endelige afgørelse forventes i september 2024.

Mulige udfald af akkrediteringsprocessen:

  • Positiv institutionsakkreditering: AU kan oprette nye uddannelser og udbud, når disse er prækvalificeret
  • Betinget institutionsakkreditering: AU skal følge op på mindre velfungerende områder inden for en given tidsramme, og alle nye uddannelser og udbud skal akkrediteres, før de oprettes.
  • Afslag på institutionsakkreditering: AU kan ikke oprette nye uddannelser og udbud, og eksisterende uddannelser akkrediteres efter en turnusplan.

Vil du vide mere?