Medarbejdere Administrative forhold Nyt fra ledelsen

Universitetsdirektøren ønsker glædelig jul

Universitetsdirektør Arnold Boon ønsker god jul med et kig tilbage på året der gik og et blik fremad mod 2022.

Foto: Lars Kruse

2021 har ligesom 2020 været et usædvanligt år, der desværre en stor del af tiden igen har stået i coronaens tegn. Det administrative arbejder har dog ikke stået stille af den grund, selvom det i høj grad er foregået på Teams og Zoom. 

I sørger hver dag for en effektiv drift i administrationen og i de tekniske afdelinger – med høj faglighed, kvalitet og professionalisme, og med et skarpt øje for, hvad der gavner både medarbejdere og studerende. I er med andre ord med til at binde organisationen sammen og bidrager til, at Aarhus Universitet er et stærk universitet. 

Vores fælles arbejde med at videreudvikle og forbedre administrationen fortsætter ufortrødent. Digitalisering og ændrede arbejdsgange har igen i år fyldt meget på agendaen. Det stiller krav til, at vi alle – både ledere og medarbejdere – bliver ved med at udvikle vores kompetencer, så vi bedst muligt kan varetage vores opgaver. Her oplever jeg et stort engagement og en vilje til at arbejde konstruktivt og visionært med de muligheder og krav, der følger med den digitale udvikling. Det skal vi dyrke endnu mere i de kommende år. 

Udflytning af uddannelser, flere eksterne midler, campusudvikling, klimastrategi, informationssikkerhed og GDPR er eksempler på andre emner, der har fyldt meget i 2021. Og så er jeg selvfølgelig optaget af AU’s budget, der både viser fremgang og udfordringer. Selvom økonomien skal styres stramt i de kommende år, er der plads til, at Aarhus Universitet kan fastholde sine høje ambitioner i strategien. 

Alt det gode arbejde skal vi bygge videre på i 2022 og de kommende år frem. I Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen har vi netop vedtaget 3 pejlemærker, som sætter retning for administrationens arbejde: 1) sammenhængende administration; 2) digital transformation; og 3) proaktiv og strategisk samarbejdspartner. I kan læse mere om disse pejlemærker i administrationens nyhedsbrev, ligesom I kan forvente at høre mere fra jeres nærmeste leder i det nye år.

Nu vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår, tak for indsatsen – og lad os så håbe, at vi går et år i møde, hvor corona kommer til at fylde mindre, så vi igen frit kan mødes på kontoret og opretholde den arbejdsglæde, der ligger i at mødes fysisk.

Glædelig jul og godt nytår.

Arnold Boon.