Julehilsen fra rektor

I sin julehilsen til medarbejderne ser rektor Brian Bech Nielsen tilbage på 2014 og frem mod 2015.

Kære medarbejdere

Om ganske kort tid sætter vi hverdagen på hold og lader jul og nytår tage over.

Det trænger vi også til. Det har ikke været et nemt år på Aarhus Universitet med besparelsesproces og nye organisationsændringer.

Men det har været et afgørende år, hvor vi har rettet op på økonomien, og hvor vi har taget fat i de problemer og uhensigtsmæssigheder, som opstod med organisationsændringerne i 2011. 

I det forløbne år har vi på grund af den økonomiske situation måttet sige farvel til en række dygtige og dedikerede medarbejdere. Denne prioritering har desværre været nødvendig, men jeg håber, at de berørte er kommet godt videre med den hjælp, vi har kunnet tilbyde.

Jeg vil gerne takke for en række konstruktive diskussioner og input på min årlige rundtur til institutter, centre og vicedirektørområder. I redegjorde i klart sprog og med stor oprigtighed om jeres bekymringer, udfordringer og succeser. Det er vigtigt at få åben og ærlig feedback, især når den er kritisk. Ellers kan vi i universitetsledelsen ikke skabe de rammer og vilkår, som sætter jer i stand til at udføre forskning, undervisning, rådgivning og administration med høj kvalitet.  

2014 var også året, hvor vi i universitetsledelsen igangsatte den meget omfattende problemanalyse. Der var tydelige udfordringer efter vores store organisationsændringer i 2011, som det var nødvendigt at tage hånd om. Vi har forsøgt at se problemerne i øjnene og fået dem belyst med en stor intern udredning. Et kæmpe arbejde, som har involveret stort set hele universitetet, og som har ført frem til de beslutninger, der blev udmeldt i oktober måned. I universitetsledelsen forventer vi, at disse tiltag vil bringe os på ret køl og lægge et godt fundament for Aarhus Universitets fortsatte udvikling.  

Der er ingen lette og hurtige løsninger, men gennem samarbejde er jeg sikker på, at vi kommer i mål. Vi har et fantastisk universitet, og jeg er sikker på, at vi alle glæder os til at se det udfolde sig i fuldt flor. Vi kan dog ikke nøjes med at fokusere på Aarhus Universitet alene, idet omverdenens krav og forventninger hele tiden øges. Samfundet investerer hvert år ca. 22 mia. kr. i sektoren, så der er ikke noget at sige til, at politikere, erhvervsfolk og menigmand interesserer sig for, hvad universiteterne leverer. Denne interesse udmønter sig bl.a. i en stigende detailregulering, hvor fremdriftsreform og dimensionering er blandt de seneste eksempler. Disse tiltag udfordrer bestemt vores forandringsevne, men grundlæggende er den store bevågenhed meget positiv, fordi den klart viser, at universiteterne spiller en uhyre vigtig rolle for udviklingen af samfundet.

I universitetsledelsen ser vi med forventning frem til 2015. Med ansættelse af prorektor for uddannelse Berit Eika og universitetsdirektør Jane Kraglund (pr. 1. januar 2015) er vigtige ledelsesbrikker faldet på plads. Det netop afsluttede budgetarbejde viser, at økonomien er rettet op, og at vi følger den plan, som vi lagde i 2013. Driftsbudgettet balancerer således fra 2015 og frem, men vi imødeser ikke et økonomisk vækstscenarie i de næste par år eller tre. Vi skal derfor holde snuden i det økonomiske spor, der nu er lagt.

De igangværende organisationsændringer forventes at falde på plads i løbet af foråret. Det betyder forhåbentlig, at frustrationer og uvished vil afløses af diskussioner om faglighed, udvikling og ikke mindst kvalitet – og helst i en mere vidtfavnende betydning end det, der passer ind i et regneark. Kvalitet i uddannelserne drejer sig ikke mindst om, hvilket fagligt niveau vore dimittender har. Vi kommer som nævnt ikke til at vækste økonomisk de følgende år, men vi skal i stedet vokse på kvalitet. Det er sådan set det, vi altid har gjort og stræbt efter. Det, der gør vores arbejde meningsfyldt, er jo netop den kvalitet, hvormed vi former vores dygtige dimittender, producerer og formidler de afgørende forskningsresultater, og udvikler den understøttende administration. Det er dét, der flytter verden, og dét gør Aarhus Universitet.  

Tak for samarbejdet i 2014 og den dedikerede indsats, I har udvist i arbejdet for Aarhus Universitet. Jeg håber, at I alle vil få nogle gode og velfortjente fridage sammen med dem, som står jer nær.

Med ønsket om en glædelig jul og et rigtigt godt nytår

Rektor Brian Bech Nielsen