Kender du reglerne for arbejdsskadesikring under transport?

I tilfælde af færdselsulykker eller andre uheld med personskade til følge, er det relevant at vide, hvornår du som medarbejder kan forvente, at arbejdsgivers arbejdsskadesikring dækker, og hvornår du skal benytte dine egne private forsikringer.

Når det gælder dækning af skader i forbindelse med arbejdsrelateret transport, er der to hovedregler:

  • Transport mellem bopæl og arbejdssted er privat transport. Det betyder, at du selv skal forsikre dig, når din bopæl er start- eller slutpunkt.
  • Ulykker der sker, når du transporterer dig mellem flere tjenestesteder, er som udgangspunkt omfattet af arbejdsgivers arbejdsskadesikring, eftersom transporten sker som et led i arbejdet i arbejdsgiverens interesse. Det er underordnet, om du kører i egen bil eller tjenestebil.

Læs mere i notatet ”Arbejdsskadesikring under transport til og fra arbejde og mellem flere arbejdssteder”.