Klimahandleplan 2024: ”Vi kommer til at mærke det i hverdagen, at vi skal sænke vores klimaaftryk”

Færre flyrejser, fortsat energioptimering og bæredygtige indkøb. Med klimahandleplanen 2024 fortsætter AU indsatsen for at reducere universitetets klimaaftryk, og det kommer til at kræve noget af alle. Der er ikke flere lavthængende frugter, siger universitetsdirektøren.

Grafik med klimahandleplan 2024 i store træk
AU’s klimahandleplan 2024 bygger videre på tidligere års indsatser og sætter en ambitiøs retning bl.a. for at reducere klimaaftrykket fra flyrejser.

AU’s klimahandleplan 2024 er udarbejdet i samarbejde med fakulteterne og AU Økonomi med opbakning fra universitetsledelsen.


Handleplanen indeholder 9 indsatsområder (som vist i grafikken ovenfor):

  1. AU som case for grønt landbrug
  2. Energioptimering og smart teknologi i bygninger
  3. AU Viborg selvforsynende med energi
  4. Solceller på relevante AU-tage
  5. Færre flyrejser
  6. Mere affaldssortering
  7. Systematisk genbrug af møbler og udstyr på AU
  8. Ny indkøbspolitik med fokus på bæredygtighed
  9. Styringsrelevante klimadata

Studerende og medarbejdere må forvente, at AU’s klimavenlige kurs rykker tættere på hverdagen. Sådan siger universitetsdirektør Kristian Thorn om klimahandleplanen 2024, som sætter en nødvendig, ambitiøs retning med nye tiltag på AU.

Nogle af de indsatser, hvor der fortsat er store CO2-besparelser at hente, er bl.a. på flyrejser. Indtil nu har valide data om flyrejser været universitetets akilleshæl, men et måleværktøj er på vej, og det skal gøre det nemmere for fakulteter og institutter at sætte lokale reduktionsmål og følge udviklingen.

Klima bliver også et væsentligt kriterium, når universitetet køber ind. Der forventes på sigt at være markante CO2-besparelser på det område. Og så bliver 2024 året, hvor et nyt affaldssorteringssystem rulles ud på AU. Det stiller nye krav til den enkelte om at sortere rigtigt, så det meste affald ikke ender i restaffald.

”Vi skal balancere hensynet til klima og universitetets kerneopgaver. Vores vigtigste bidrag til den grønne omstilling er vores forskning og den faglige tilgang til bæredygtighed, som vi kan give vores studerende. Samtidig har vi som samfundsaktør og stor institution et betydeligt ansvar for at reducere universitetets eget klimaaftryk. Og her er vi ved at løbe tør for lavthængende frugter. Vi må indstille os på, at vi i vores daglige adfærd ikke bare kan fortsætte, som vi plejer, ” siger Kristian Thorn.

Vækst lægger pres på klimamål

Målet er en samlet reduktion i AU’s CO2-udledning på 35% i 2025 sammenlignet med 2018. Corona-situationen skabte en markant nedgang i en kort periode, men nu er aktivitetsniveauet tilbage på fuldt blus, og parallelt oplever AU succes med hjemtag af eksterne forskningsmidler. De faglige miljøers vækst er meget positiv, men det lægger samtidig pres på klimamålene, fortæller Kristian Thorn.

”Mange af de CO2-reducerende initiativer, vi har indført, peger i den rigtige retning, men der skal endnu mere til. Det er en udfordring, vi deler med de fleste andre virksomheder og organisationer og gælder alle dele af samfundet.”

Derfor sætter klimahandleplanen 2024 nye ambitiøse mål for reduktion af universitetets klimaaftryk. Udover flyrejser, indkøb og affaldssortering fortsætter arbejdet med energioptimering, og der kommer flere forsøg med bæredygtig energiforsyning fra sol, vind og biogas samt udjævning af forbrug via batterier og på sigt muligvis power-to-x. Ambitionen er bl.a. at gøre campus AU Viborg selvforsynende med energi.


Igangværende klimaindsatser fortsætter

På AU tænkes klima i stigende grad ind i universitetets projekter og daglige opgaver - lige fra overgang til eldrevne tjenestebiler og mere vegetarforplejning til energioptimering og bæredygtige renoveringer og nybyggeri. Se eksempler på nogle af de klimaindsatser, der allerede er sat i søen.