Køreplan klar for mere affaldssortering på AU

Mange efterspørger mere affaldssortering på AU. Nu er finansiering og logistik til et nyt system med flere sorteringsmuligheder faldet på plads, og et udbud går i gang. De nye affaldsspande sættes op i 2024.

I foråret 2024 får Aarhus Universitet et nyt og bredere system til sortering af affald, der understøtter mere og bedre genanvendelse. Ca. 900 ekstra affaldsspande skal supplere de nuværende i universitetets tekøkkener, studieområder, kantiner og uden for auditorierne.

Affald skal konkret sorteres i op til fire fraktioner – afhængig af, hvor meget og hvilken type affald, der genereres i de forskellige bygninger. Efter et omfattende forberedelsesarbejde er finansiering og logistik faldet på plads, og efter sommerferien forventer AU at sende opgaven i EU-udbud. Det glæder universitetsdirektør Kristian Thorn:

“Genanvendelse er et vigtigt skridt i retning mod større bæredygtighed. Jeg er glad for, at vi nu er nået hertil, hvor vi kan sende opgaven om infrastruktur til affaldssortering i udbud. Det betyder, at vi inden for en overskuelig tidshorisont kan tilbyde medarbejdere og studerende en mere miljø- og klimavenlig løsning til affald”, siger Kristian Thorn og understreger, at det er en kompleks opgave at implementere et nyt affaldssorteringssystem i en stor organisation som Aarhus Universitet.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra fakulteterne og AU Bygninger har gennem det seneste år arbejdet med at afdække økonomi og logistik i de forskellige bygninger. I nogle bygninger er der behov for at kunne sortere i flere fraktioner end andre – der er fx forskel på, hvilke affaldstyper der typisk er behov for at komme af med uden for auditorierne, sammenlignet med affaldstyperne i kantinerne. Et nyt affaldssorteringssystem optager fysisk plads og betyder også, at det eksempelvis vil være nødvendigt at købe eller ombygge de affaldsvogne, som rengøringspersonalet kører rundt med. Flere affaldsspande stiller samtidig nye krav til tømning og rengøring.

AU forventer at have fundet den rette leverandør til opgaven inden udgangen af året, og så kan selve implementeringen af det nye sorteringssystem på AU’s lokationer i hele landet gå i gang.

Parallelt med udbudsprocessen undersøger AU også muligheden for en fælles affaldssorteringsstation. Et forslag er under udarbejdelse og forventes at være klar i løbet af efteråret.