Kursuskatalog nedlægges - kurser oprettes efter behov

Som konsekvens af besparelsen i administrationen udbyder AU HR ikke længere diverse kurser, som medarbejderne kan tilmelde sig individuelt. I stedet sættes målrettede kurser op, når der er en konkret efterspørgsel fra en større gruppe.

Hvis man på et institut, i en afdeling el. lign. har deltagere til et bestemt kursus, vil AU HR fortsat være behjælpelig med at sætte kurset op og således sikre optimale kurser kvalitetsmæssigt og prismæssigt. På denne måde kan AU HR fortsat imødekomme den efterspørgsel, der er på bestemte kurser/uddannelser og dermed sikre målrettet kompetenceudvikling, når behovet er der. Hvis man som individuel medarbejder har et ønske om et konkret kursus, skal man drøfte det med sin nærmeste leder.

De af forårets kurser, som har fyldte hold, vil blive gennemført som planlagt. Herudover vil nogle af de mest populære kurser også fremover blive udbudt som sædvanligt. Således vil projektlederuddannelsen og proceskonsulentuddannelsen, som udbydes i samarbejde med konsulenthuset Attractor, fortsat køre.

Yderligere oplysninger