Letbanebyggeri starter nu

Fra den 15. oktober 2014 indleder Aarhus Letbane I/S anlægsarbejdet på Letbanen på Nørrebrogade mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Aarhus Letbane begynder nu med anlægsarbejdet af Letbanen, som forventes færdigt i 2017. Anlægsarbejdet bliver indledt med at etablere to cyklist- og fodgængertunneller, samt en elevatorskakt i den eksisterende tunnel ved Wilhelm Meyers Allé.

Ved byggeriet af tunnellerne skal der blandt andet rammes spunsplader og pæle i jorden, for at stabilisere tunnellerne, hvilket medfører både støj og vibrationer. Tunnellerne forventes at være færdige i marts 2015, hvorefter anlægsarbejdet fortsætter med etableringen af fundamentet til Letbanen.

Din rejsetid øges

I myldretiden vil din rejsetid øges, hvis du kører i bil eller bus. Det skyldes, at to af vejbanerne bliver inddraget, når tunnellerne skal etableres. For at der kan være to kørebaner til almindelig trafik i hver retning, bliver busbanerne inddraget. Det betyder, at busser og biler kommer til at dele vejen. Cyklister vil også blive berørt. De vil blive henvist til fortovet, imens anlægsarbejdet står på.

Læs mere om letbaneprojektet på www.letbanen.dk

Henvendelser om anlægsarbejdet kan sendes til info@aarhusletbane.dk