Løsningsmodeller begynder at falde på plads

Efterårets arbejde med at finde lokale løsningsforslag i kølvandet på problemanalysen begynder at lande.

Foto: Anders Trærup, AU.

I går traf  universitetsledelsen beslutninger om organisering af dele af administrationen og fakulteterne. 

Det betød blandt andet, at flere brikker i organiseringen af fællesadministrationen og administrationscentrene faldt på plads, og der blev truffet beslutninger om den interne organisering på fakulteterne.

Institutorganiseringen er uændret på både ST og Health. Det samme gælder Arts, der til gengæld indfører en afdelingsstruktur. På BSS har man foretaget mindre justeringer i institutstrukturen (se links til lokale instituteftersyn nederst).  

De interne eftersyn på fakulteterne kører som lokale processer, som hvert fakultet selv har tilrettelagt efter egne behov og ønsker.  Se samlet skema for de lokale processer (pdf)

På universitetsledelsesmødet i går var der desuden opbakning til yderligere initiativer målrettet styrket medinddragelse, som er et væsentligt element i universitetsledelsens opfølgning på problemanalysen.

Status og beslutninger for de interne eftersyn på fakulteterne