Lovændring: Slut med at spørge til jobansøgers alder

En ændring i forskelsbehandlingsloven betyder, at arbejdsgiver ikke længere må indhente oplysninger om alder i forbindelse med jobansøgning. På Aarhus Universitet træder ændringen i kraft fra den 15. juni 2022.

Foto: Lars Kruse

Et bredt politisk flertal i Folketinget har vedtaget, at arbejdspladser ikke længere må spørge til alder, når de søger nye medarbejdere. Loven træder i kraft pr. 1. juli 2022. Der er tale om en ændring i forskelsbehandlingsloven, som skal være med til at forhindre at jobansøgere bliver fravalgt på grund af alder. 

Konkret betyder det, at man ikke må anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning. Derfor justeres AU’s rekrutteringssystem.

På AU sker ændringen allerede fra den 15. juni, altså cirka 2 uger før loven træder i kraft. Det sker for at sikre, at ændringen fungerer i rekrutteringssystemet, og at HR-supporten kan svare på eventuelle spørgsmål inden sommerferien. 

Læs mere om lovændringen i pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet

Hvilke konsekvenser har lovændringen for AU?

Lovændringen betyder for AU, at:

  • Rekrutteringssystemet justeres, så feltet, hvor ansøgere tidligere har skullet oplyse fødselsdato, forsvinder.
  • Alder på ansøgere ikke længere vil indgå i rekrutteringsstatistik.
  • Fremover skal oplysninger om den valgte ansøgeres fødselsdato indhentes manuelt i forbindelse med oprettelse som medarbejder (Stamkortet).

HR har i den kommende tid fokus på at informere relevante ledere og medarbejdere.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lovændringen og implementeringen af denne, kan du kontakte din HR-supporter eller systemforvalter af AU’s rekrutteringssystem, Emply Hire, Ana Maria Sønderskov Clausen - amsc@au.dk.