Mere tid til specialerne på AU

I 2020 skal flertallet af AU’s studerende have et helt år til det afsluttende speciale, og der skal i langt højere grad inddrages eksterne samarbejdspartnere.

Studerende skal have et år til at skrive speciale, mener ledelsen på Aarhus Universitet. Foto: Søren Kjeldgaard

Ét semester er for kort tid til at fordybe sig i stoffet. For kort tid til at inddrage en virksomhed eller en anden ekstern partner. Og for kort tid til at sikre en stærk forskningsintegration i arbejdet.

Det siger rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen, der for at styrke den faglige kvalitet af kandidatuddannelserne vil give langt flere studerende muligheden for at bruge to semestre på specialet. Målet er, at 60 procent af specialerne i 2020 skal takseres til 60 ECTS-point. I 2014 blev godt 90 procent af alle specialeprojekter på Aarhus Universitet takseret til 30 ECTS-point og gennemført på ét semester.

”De studerendes specialevilkår er ikke gode nok i dag. Specialet er kulminationen på studieforløbet. Det er her, man viser dybden i sin faglighed og sin evne til at aktivere forskningens principper for at afdække en bestemt problemstilling. Samtidig er specialet for mange også en oplagt mulighed for at samarbejde med en ekstern partner og på den måde opbygge erfaring og relationer til arbejdsmarkedet. Både de studerende og aftagerne kunne få langt mere ud af specialerne, hvis der var mere tid til at gennemføre dem”, siger Brian Bech Nielsen.

 

Studerende skal have flere muligheder

Rektoren peger på, at tendensen aktuelt går i retning af kortere og kortere specialeperioder, og at den udvikling skal stoppes, hvis man vil højne kvaliteten af uddannelserne.

Et halvt år er reelt meget kort tid til at opbygge et eksternt samarbejde, udfolde en problemstilling og behandle den forskningsmæssigt, når man også skal skrive selve afhandlingen og have den bedømt, mener man i universitetsledelsen. Derfor vil de nu arbejde på, at flere studerende får mulighed for at vælge 60-points specialer:

”Der er ingen grund til, at studerende på Arts og Aarhus BSS kun har mulighed for at lave specialer til 30 ECTS-point. Det skal vi have lavet om. Og hvis der skal søges dispensation hos ministeren, fordi rammerne ikke tillader eksperimenter, så gør vi det”, siger Brian Bech Nielsen.

I dag er det kun studerende på sundheds- og naturvidenskab, der har mulighed for at bruge et år på specialet, hvis de f.eks. vil inddrage tidskrævende laboratorie-eksperimenter.

 

Ikke aktuelt på alle uddannelser

Brian Bech Nielsen påpeger, at étårige specialer ikke vil give mening alle steder, men at universitetsledelsen nu vil i dialog med studerende, medarbejdere og aftagere for at identificere uddannelser, hvor man kan teste nye specialeformater:

”Vi vil opfordre de forskellige fagmiljøer til at overveje, hvordan man kan styrke fagligheden ved at inddrage et semester mere til specialet, hvordan man kan styrke inddragelsen af eksterne samarbejdspartnere, og om man f.eks. kan gøre mere brug af produktspecialer eller dele projektet op i flere leverancer”.

Brian Bech Nielsen understreger, at specialet stadig skal være en sammenhængende helhed, men at et 60-points-speciale ikke nødvendigvis blot er en dobbelt så lang skriftlig afhandling, der har taget dobbelt så lang tid at skrive. Samtidig lægger han vægt på, at målet ikke er at finde en one-size-løsning for alle universitetets uddannelser.

 

Styrket vejledning

Rektor er bevidst om, at et semester mere til specialet betyder et semester mindre til andre af de ting, der ligger på kandidatforløbet. Han mener dog, at fagligheden i sidste ende vil blive styrket af, at de studerende gennemgår et længere projektforløb:

”En længere specialeperiode betyder selvsagt, at der bliver mindre tid til undervisning i det samlede kandidatforløb. Til gengæld får vejledningen en anden og større betydning end hidtil, og det skal vi selvfølgelig kigge på sammen med underviserne. Samtidig vil den forbedrede mulighed for at fordybe sig og indgå eksternt samarbejde give nye muligheder for at aktivere sin faglighed. Det vil i sidste ende øge kvaliteten og ruste de studerende bedre til et arbejdsmarked, der kræver selvstændighed og samarbejdsevner på højt niveau”.

 

Fakta:

  • I 2014 blev 92 procent af alle specialer på AU takseret til 30 ECTS, mens godt tre procent blev takseret til 60 ECTS.
  • Samtlige specialer på Arts og BSS i 2014 blev takseret til 30 ECTS