Nat-dekan stopper efter gensidig aftale

Rektor Brian Bech Nielsen og dekan på Natural Sciences Kristian Pedersen har aftalt, at Kristian Pedersen stopper som dekan.

”Det er en gensidig aftale. Kristian Pedersen har stået i spidsen for fakultetet i en krævende omstilling efter delingen af Science and Technology. Fakultetet har desuden som andre fakulteter skullet tage hånd om økonomiske udfordringer. Der hvor fakultetet står nu, er der imidlertid brug for en anden lederprofil til at føre fakultetet det næste skridt videre”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

”Jeg vil meget gerne takke Kristian Pedersen for indsatsen og for vores samarbejde. Han har været et meget værdsat medlem af universitetsledelsen og varetaget vigtige opgaver på vegne af universitetsledelsen”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Kristian Pedersen tiltrådte som dekan i 2020.

”Jeg har mødt virkelig mange dygtige og engagerede studerende og medarbejdere på Fakultetet og Aarhus Universitet, og jeg vil gerne takke alle for inspiration og for givende samarbejde. Vi har fået etableret Natural Sciences som et selvstændigt fakultet med fokus på karriereudvikling af yngre forskere og nye initiativer som Open Innovation in Science og NNF CO2-centret i samarbejde med de andre fakulteter. Og så glæder jeg mig over, at vores full cost-model for eksternt finansierede projekter har dannet skole i forhandlingerne mellem de private fonde og universiteterne om øget dækning af indirekte omkostninger”, siger Kristian Pedersen.

I løbet af den kommende uge overdrager Kristian Pedersen dekanopgaverne til institutleder Erik Østergaard Jensen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, da han er konstitueret af rektor, indtil en ny dekan er på plads.

Stillingen som dekan for Natural Sciences bliver slået op inden længe, og rektor Brian Bech Nielsen forventer, at en ny dekan er på plads i løbet af foråret.