Nedlukning af it-systemer på AU påvirker adgang og eksaminer

Aarhus Universitet lukkede mandag for adgangen til en række it-systemer på grund af en alvorlig sikkerhedstrussel. Årsagen er en sårbarhed i en softwarekomponent, der findes i mange af AU's systemer. Eksaminer og adgang uden om VPN er fortsat berørt tirsdag d. 14. december.

Aarhus Universitet lukkede mandag præventivt for bl.a. STADS, digital eksamen, mitstudie, post.au.dk og flere andre it-systemer. Formålet var at forhindre cyberkriminelle i at hacke universitetets systemer.

Lukningen forstyrrer særligt afvikling af eksaminer tirsdag d. 14. december. De skriftlige eksaminer er derfor aflyst tirsdag, mens mundtlige eksaminer afvikles som planlagt.

De berørte studerende og undervisere får direkte besked på mail om ændringerne og opfordres ellers til at holde sig orienterede via Brightspace, på studerende.au.dk og de lokale studieportaler.

Medarbejdere, som arbejder fysisk på universitetet eller via VPN, vil være minimalt påvirkede af nedlukningen.

AU IT betoner, at der ikke er registreret et cyberangreb på Aarhus Universitet, men en svaghed i den såkaldte Apache Log4j-software.

Under nedlukningen gennemfører it-afdelingen en skanning af alle AU’s systemer for at identificere, hvilke installationer, som bærer den omtalte sårbarhed. Denne skanning vil også omfatte forskningssystemer. Ejerne af systemerne bliver direkte kontaktet af AU IT, hvis det viser sig, at deres systemer har svagheden.

Der er desværre endnu ikke overblik over, hvornår der igen er adgang til systemerne. AU IT opdaterer løbende på serviceinfo.au.dk