Nu må studerende bruge AI til specialer og bacheloropgaver

Aarhus Universitet lemper nu reglerne for brug af kunstig intelligens. I første omgang gælder det dog kun studerende, som skal aflevere bacheloropgave eller speciale til sommer.

Nu får flere AU-studerende mulighed for lovligt at bruge ChatGPT og andre former for generativ kunstig intelligens (GAI) ved eksamen. Universitetets regler er nemlig blevet justeret, så teknologien frem mod sommereksamen 2024 kan bruges i følgende tilfælde:

  • Ved bachelorprojekter
  • Ved specialer
  • Ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse
  • Hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens.

Kun det første trin

Indtil nu har det ikke været tilladt at bruge GAI til eksamen, medmindre det eksplicit stod i kursusbeskrivelsen. Dén tilgang bliver altså nu justeret – men i første omgang altså kun for en mindre gruppe studerende, fortæller prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann:

”Det har hele tiden ligget i kortene, at vi på et tidspunkt skulle lukke GAI mere ind på uddannelserne. Men vi skal gøre det på en måde, der sikrer, at studerende og undervisere har ordentlige rammer og klare retningslinjer både juridisk, fagligt og didaktisk. Derfor kan vi ikke åbne alle sluserne på én gang”, forklarer prodekanen, som har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der over de seneste måneder har gennemlyst muligheder og udfordringer ved brugen af AI i uddannelser.

Ikke en gratis omgang

Prodekanen understreger samtidig, at brugen af GAI ikke er en gratis omgang. Som studerende skal man stadig reflektere over og gøre rede for, hvordan man har brugt teknologien, ligesom man skal citere korrekt, hvis man bruger AI-genereret tekst. Derfor følger der håndfaste krav med, hvis man som studerende inddrager den kunstige intelligens i sin arbejdsproces:

  • Man skal tydeligt angive, hvordan man har brugt værktøjet. Det sker i et bilag, som vedlægges opgaven. Heri skal man beskrive, hvordan man har brugt generativ kunstig intelligens, herunder promptning-metode, f.eks. til det forberedende arbejde med rapporten, til at stille spørgsmål og søge information, modtage feedback og kritik på sin tekst, udføre korrektur, eller lignende.
  • Enhver anvendelse af tekster, som er udarbejdet af andre, skal angives som citat. Det gælder også tekster udarbejdet værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens.

Uddannelsesudvalget arbejder i øjeblikket frem mod en beslutning om, hvordan og hvornår man lemper reglerne, så de også gælder ved andre typer eksaminer. Dette vil dog tidligst træde i kraft fra vintereksamen 2024/2025.

Se AU's generelle retningslinjer for eksamenssnyd.

Læs mere om reglerne for citater: https://library.au.dk/studerende/plagiering/

Søg eksempler på aktiviteter hos AU Educate: https://educate.au.dk/aktiviteter