Ny aftale om dimensionering af optag på universiteter

Regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Konservative har netop landet en aftale om dimensionering af optaget i 2025-2029 på landets universiteter. Det er den varslede sektordimensionering, som er en del af kandidatreformen fra 2023.

Det fremgår af dagens aftale, at der i gennemsnit skal ske en dimensionering på 10,2 procent på landets universiteter i forhold til det gennemsnitlige bacheloroptag i perioden 2018-2022. Aarhus Universitet skal som følge af aftalen reducere optaget med 9,5 procent.

Kommentar fra rektor Brian Bech Nielsen til ny dimensioneringsaftale:

”Baggrunden for sektordimensioneringen er, at de danske universiteter og dermed også Aarhus Universitet skal bidrage til at skabe en anden balance i optaget på de forskellige videregående uddannelser. Nu hvor rammen er klar, vil jeg nu gå i gang med at drøfte med universitetsledelsen, hvordan dimensioneringen skal udmøntes på vores fem fakulteter. Det handler om at opnå balance i vores samlede uddannelsestilbud og mellem fagområderne. Det skal være på plads i god tid til næste års optag, men vi vil nu bruge den kommende tid til grundigt at vurdere, hvordan vi finder fornuftige løsninger på det givne grundlag.

Med dimensioneringsaftalen på plads kender universiteterne nu rammerne for de tre hovedelementer i kandidatreformen. Der er tidligere indgået aftaler om hovedområdefordelingen af omlægningen til kortere kandidat- og erhvervskandidatuddannelser og om optaget af internationale studerende.

Der bliver samlet set tale om en stor forandring af vores uddannelsesudbud. Det er ikke en nem opgave, men vi tager naturligvis ansvaret på os, så vi også fremadrettet vil udbyde uddannelser af høj kvalitet til gavn for de studerende, der i de kommende år skal tage hul på studielivet hos os, og for samfundet generelt.”