Ny IT-vicedirektør: ”Vi skal arbejde for organisationens tillid”

Kvalitet, effektivitet og fleksibilitet er nogle af nøgleordene for ny vicedirektør for AU IT og Digitale Medier, Peter Bruun Nielsen. En af hans første opgaver bliver ifølge ham selv at styrke organisationens tiltro til vicedirektørområdets opgaveløsning.

”Selvom jeg er ny i jobbet som vicedirektør på AU, er universitetet ikke ukendt land for mig. Jeg har taget mine uddannelser her, jeg har boet i Parken, og det var også her, jeg mødte min kone. Nu skal jeg så også arbejde her, og det glæder jeg mig meget til,” siger Peter Bruun Nielsen, der tiltræder som vicedirektør for AU IT og Digitale Medier den 1. maj 2015. Foto: Maria Randima, AU.

Det er en stor og forskelligartet opgaveportefølje, som tidligere IT-driftchef i Region Midtjylland Peter Bruun Nielsen overtager ansvaret for, når han den 1. maj 2015 tiltræder som ny vicedirektør for AU IT og Digitale Medier. En af de udfordringer, der står øverst på hans liste, er at styrke vicedirektørområdets relationer til den øvrige organisation.

”Det skal være sådan, at det er os, man som det mest selvfølgelige i verden går til, når man vil lave innovative projekter med IT-indhold, og organisationen skal kunne være helt tryg ved at overlade ansvaret til os. Vi skal arbejde for at skabe tiltro til, at vi kan løse universitetets IT-opgaver kompetent og fleksibelt, så fagmiljøerne kan få de bedste betingelser for at bedrive forskning og uddannelse på højeste niveau,” siger Peter Bruun Nielsen.

Han medgiver i samme åndedrag, at det indimellem kan være vanskeligt at få kravene om kvalitet, effektivitet og fleksibilitet til at gå op i en højere enhed, men ser det som en spændende udfordring at skabe en ramme for vicedirektørområdet, som giver IT-medarbejderne mulighed for at agere hurtigt på organisationens behov og for at levere smidige og funktionelle løsninger.

Medarbejderne skal involveres i strategien

For Peter Bruun Nielsen er det afgørende, at de mange små og store opgaver, som IT-medarbejderne udfører, bliver forankret i og understøttende for en visionær digitaliseringsstrategi for Aarhus Universitet. Det arbejde vil han tage hul på i tæt samarbejde med vicedirektørområdets medarbejdere og den øvrige organisation, da han lægger stor vægt på inddragelse og dialog.

”Vi skal i gang med at forventningsafstemme vores digitaliseringsstrategi, så universitetet ved, hvor vi er på vej hen med IT, og vi ved, hvad universitetet gerne vil med IT. Jeg lægger vægt på, at arbejdet bliver sat i system, og at vi følger op på vores planer, så vi kan vise, at vi når målene. Men arbejdet med at lægge strategien for området skal ikke kun foregå omkring chef- og direktionsbordet. Det er vigtigt, at vi skaber en kultur, hvor medarbejdere fra alle lag i organisationen får mulighed for at bringe deres viden og kompetencer i spil, så de også får ejerskab over strategien, for ellers kommer den ikke til at leve,” fortæller Peter Bruun Nielsen.

Han planlægger derfor at invitere sig selv på besøg rundt omkring på universitetet, så den fortløbende dialog om, hvilken digitaliseringsstrategi der på kort og lang sigt giver universitetet størst værdi, får et stærkt afsæt. Og han ser et stort potentiale i styrke dialogen mellem AU IT og Digitale Medier og de af universitetets forsknings- og undervisningsmiljøer, der beskæftiger sig med IT.

”Hvor andre IT-afdelinger skal opsøge konsulenthuse for at få råd og vejledning til, hvordan man arbejder mest innovativt med IT og får IT til at give størst mulig værdi for organisationen, så kan vi i AU IT og Digitale Medier få adgang til den største viden på området ved at lytte til og hente inspiration fra vores videnskabelige kolleger på datalogi, informationsvidenskab, Ingeniørhøjskolen, antropologi og alle de mange andre forskningsområder, der arbejder med IT-emner. Den konkurrencefordel skal vi blive gode til at udnytte, så vi kan skabe de bedste IT-løsninger til medarbejdere og studerende på landets bedste universitet”.

Sikker drift er forudsætningen for udvikling

Et af de emner, som universitets digitaliseringsstrategi skal tage højde for, er balancen mellem drift og udvikling. Der er tusindvis af mennesker inden for og uden for AU’s mure, som er afhængig af universitetets IT-systemer. Derfor har driften topprioritet hos den nye vicedirektør, der vil bruge den stabile drift som afsæt for udvikling og innovation på IT-området.

”Det er enormt vigtigt, at driften bare kører. Hvis ikke den gør det, kan alt andet næsten være ligegyldigt. Så et af hovedkravene til IT er en stabil drift på et niveau, som modsvarer organisationens behov. Når der er styr på det, bliver der plads til udvikling og innovation, og det er jo der, vi virkelig kan skabe forandring. Vi må aldrig forsømme driften, men samtidig skal den være så tilpas ordnet, at den ikke stjæler pladsen for udvikling,” siger Peter Bruun Nielsen.

Han ser samtidig en stor opgave i at højne informationsniveauet om og interessen for universitetets mange IT-indsatser inden for både drift og udvikling, så både eksisterende tiltag og nye ideer får bedre rodfæste.

”IT er sådan noget, som typisk kun organisationens IT-folk interesserer sig for – medmindre det ikke virker, for så skal man nok få det at høre. Og jeg er vant til at sidde på øretævernes holdeplads. Min indstilling til det er, at vi må arbejde os ud af problemerne. De ting, der ikke fungerer, som de skal, må vi gøre noget ved, og de ting, der faktisk kører rigtig fornuftigt, skal vi have udbredt i resten af organisationen. Og så skal vi også kigge fremad, så vi kan være på forkant med de udfordringer, der venter os,” lyder det fra Peter Bruun Nielsen.

Myterne om administrationen skal aflives

Ud over at give IT-området et løft håber Peter Bruun Nielsen også, at han som medlem af administrationens ledelseskreds kan være med til at afbøde den skepsis, som han oplever, administrationen i sin helhed nogle gange mødes med.

”Jeg fornemmer, at administrationen den seneste tid har stået meget i den verbale skudlinje. Det skal vi væk fra, og det kommer vi både ved at kigge selvkritisk på, om vi leverer det, universitetet har brug for, og ved at demonstrere over for fagmiljøerne, at det giver rigtig god mening at have en central administration. Det ser jeg frem til at arbejde på sammen med den øvrige ledelse i administrationen,” siger han og fortsætter:

”Fællesadministrationen er her for universitetets skyld, og det er et ansvar, vi er og skal være meget bevidste om. Men samtidig skal vi have aflivet nogle af de myter om administrationen, som cirkulerer i organisationen.”