Ny lov om arbejdstidsregistrering: Mange skal registrere, men ikke alle

Snart træder en ny lov om arbejdstidsregistrering i kraft i Danmark. Med loven skal mange medarbejdere på AU fremover registrere deres arbejdstid. Forskere, undervisere og ledere med personaleansvar er undtaget. De nye regler udmøntes i praksis efter sommerferien.

Foto: Colourbox

En ny lov om registrering af arbejdstid betyder, at medarbejdere på danske arbejdspladser nu som udgangspunkt skal registrere deres arbejdstid.

Sammen med de øvrige universiteter i landet følger Aarhus Universitet anbefalingerne fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for, hvordan loven skal fortolkes og udmøntes i universitetssektoren.

For medarbejdere på Aarhus Universitet betyder det, at forskere og undervisere i bred forstand samt ledere med personaleansvar kan undtages fra kravet om registrering af arbejdstid. Ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forudsætter det en konkret individuel ledelsesvurdering, og medarbejdere, der undtages, skal have et tillæg til deres ansættelsesbevis.

Alle øvrige medarbejdere på AU vil som udgangspunkt være omfattet af kravet om tidsregistrering. Det drejer sig om de fleste ansatte i teknisk-administrative stillinger. For mange vil det ikke være noget nyt, for andre bliver det en ny rutine. AU arbejder på en løsning med et skema, hvor den samlede daglige arbejdstid er forhåndsregistreret, så medarbejdere alene behøver at registrere afvigelser.

Loven er indført for at beskytte medarbejderes rettigheder og sikre, at arbejdsgivere overholder de gældende arbejdstidsregler. Universitetsdirektør Kristian Thorn understreger, at en fornuftig balance i arbejdslivet gælder for alle – også selvom man ikke er omfattet af kravet om at registrere sin tid.

”Uanset om medarbejdere nu har pligt til at tidsregistrere eller ej, er det fortsat i dialogen mellem den enkelte leder og medarbejder, at der skal findes en god balance mellem opgaver og arbejdstid for den enkelte”, siger Kristian Thorn.

Implementeres efter sommerferien

Universiteterne er sent i forløbet blevet bekendt med muligheden for at undtage visse medarbejdere. For at sikre en god proces for den praktiske udmøntning af loven på Aarhus Universitet, går implementeringen derfor i gang efter sommerferien. Her vil der komme mere information til både ledere og medarbejdere, og samarbejdsudvalg vil blive involveret.

EU’s arbejdstidsdirektiv

Kravet om registrering af arbejdstid er en del af et EU-direktiv, der den 1. juli 2024 er implementeret ved lov og træder i kraft i Danmark. Læs mere om EU-direktivet her