Ny pris: Else Kai Sass stod for samarbejde

Hun var internationalt orienteret og engageret i at få kunsthistorien ud at leve i samfundet. Og så var hun den første kvindelige professor på AU. Professor Else Kai Sass var forud for sin tid på flere måder, og nu lægger hun navn til en ny pris, som hylder forskningsformidling, samarbejde og innovation.

Det fortælles om Else Kai Sass, at hun engang anbefalede én af sine studerende litteratur på italiensk. ”Men jeg kan ikke læse italiensk”, sagde den studerende. ”Det må De sandelig lære”, svarede Else Kai Sass. Else Kai Sass var en afholdt men krævende underviser, som også præsenterede sine studerende for internationale gæsteforskere. Foto: Per Willmann (med grafisk bearbejdet baggrund)

Da den københavnske museumsinspektør Else Kai Sass i 1954 fik et professorat i Aarhus, havde universitetet arrangeret, at hun kunne komme ud og se på mulige lejeboliger. Da hun ringede på hos en udlejer og spurgte til lejligheden, svarede han, at den kunne hun ikke se, for den skulle gå til ”en professor fra København”. Og så smækkede han døren i. En professor – det måtte da være en mand.

Visninger

Else Kai Sass-prisen

  • gives til en kandidat, der bringer viden fra AU ud i samfundet, og som har gjort sig særligt positivt bemærket inden for forskningsformidling, samarbejde og/eller innovation
     
  • er på 60.000 kr. og uddeles af Aarhus Universitets Jubilæumsfond
     
  • afløser den tidligere Forskningsformidlingspris
     
  • uddeles første gang til årsfesten 2023

Professor Else Kai Sass (1912-1987)

1939-1942: Anmelder ved Nationaltidende

1944: Magister i kunsthistorie fra Københavns Universitet

1945-1954: Museumsinspektør på Thorvaldsens Museum

Fra 1954:  Arbejdede i den danske sektion af den internationale komité for kunsthistorie

1954 – 1967: Professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet – den første kvindelige professor på AU og den første kvindelige professor i kunsthistorie i Danmark

1955 – 1961: Leder af Aarhus Kunstmuseum, det nuværende ARoS. Else Kai Sass igangsatte opbygningen af en ny museumsbygning i Vennelystparken

1961-1982: Medlem af Ny Carlsbergfondets direktion

1967 – 1978: Professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet

1970: Grundlagde tidsskriftet Hafnia-Copenhagen papers in the history of art

1975 - 1987: Medlem af Videnskabernes Selskab

1979: Membre honoraire af Comité international d'histoire de l'art

Gift med maler Kai Sass, 3 børn og flere børnebørn

Siden har Else Kai Sass åbnet mange døre. Hun byggede to kunsthistoriske studiemiljøer og institutter op i både Aarhus og København, hun knyttede bånd mellem danske og udenlandske forskningsmiljøer, og hun var drevet af at bringe viden fra universiteterne ud i samfundet ved bl.a. at lægge grunden til Aarhus Kunstmuseum, det senere ARoS.

Derfor lægger hun navn til en ny pris på Aarhus Universitet – Else Kai Sass-prisen – som hylder det frugtbare og vigtige samarbejde mellem universitetet og omverdenen.

”Med forskning og uddannelse er universitetet med til at løse nogle af samfundets store udfordringer. Det gør vi ikke alene – det gør vi sammen med andre – både private virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfundet. Med den nye Else Kai Sass-pris hylder vi de forskere, som gør en særlig indsats for at sætte forskning og ekspertviden i spil i samarbejde med andre. Else Kai Sass er et fremragende forbillede. Udover at have afgørende betydning for udviklingen af dansk kunsthistorie var hun et forbillede på universitetet i forhold til at åbne universitetet mod omverdenen – og så besad hun den vedholdenhed, som også er nødvendig, når man skal trænge igennem og få opbakning til nye idéer”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Else Kai Sass satte gang i dialogen
I sin stræben efter at gøre kunsten tilgængelig for offentligheden igennem et nyt kunstmuseum rakte Else Kai Sass ud til erhvervslivet og fik bl.a. den daværende Århus Oliefabrik, én af de største lokale arbejdspladser, til at medfinansiere museet.

Else Kai Sass selv og andre i hendes samtid ville næppe have brugt ordet ”innovativ” om hendes virke, ikke desto mindre var hun innovativ i ordets oprindelige betydning: Hun udviklede nye idéer og realiserede dem i praksis. Else Kai Sass var en pionér, som satte gang i dialogen mellem kunsten og folket, en dialog som fortsatte op gennem Aarhus Kunstmuseums historie og i dag lever videre på ARoS, ét af Nordeuropas største kunstmuseer.

Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen er glad for, at Else Kai Sass-prisen skaber opmærksomhed om universitetets udadrettede samarbejde:

Else Kai Sass brugte sin faglighed til at skabe noget nyt, og hver dag følger mange forskere fra Aarhus Universitet i hendes fodspor: De formidler, de samarbejder, de finder svar på tidens udfordringer. Det er en vigtig del af universitetets bidrag til omverdenen, men det er ikke altid, at det bliver set og anerkendt på lige fod med den traditionelle forskning. Jeg håber, at vi med denne pris kan skabe synlighed omkring den store og vigtige rolle, forskerne har for samfundet, når de bringer deres viden i spil”, siger Lone Ryg Olsen.

Se længere video om Else Kai Sass