Ny vicedirektør vil sætte forskerne i centrum

Når John Westensee tiltræder som ny vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer har han særligt én ting på sin dagsorden: Fagmiljøerne skal mødes med nærværende og relevant service.

”Vi må ikke lukke os om os selv og vores opgaver, men er nødt til hele tiden at være i tæt kontakt med fakulteter, institutter og centre,” siger John Westensee, der tiltræder som vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer den 1. maj 2015. Foto: Lars Kruse.

Servicen skal så tæt på fagmiljøerne som muligt. Sådan lyder målet for den nye vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer John Westensee, der har det som sin topprioritet at få skabt de rigtige snitflader til fagmiljøerne.

”Det, der er allervigtigst for mig, er, at forskerne kommer i centrum, så de kan opnå og opretholde en stærk position på deres forskningsfelt. Vi skal have fagmiljøerne helt ind under huden, så vi bliver klogere på, hvad de har brug for fra os, og samtidig skal de vide mere om, hvad vi har at tilbyde i vores vicedirektørområde. Det er afgørende for mig, at forskerne oplever en nærværende og relevant service fra os,” siger John Westensee.

En udfordring på vejen mod det mål er ifølge John Westensee at organisere arbejdet med forskningsunderstøttelse, så den kompenserer for den geografiske og organisatoriske afstand mellem vicedirektørområdet og fagmiljøerne.

”Koordinering og videndeling er ekstremt vigtigt i en organisation så kompleks som vores, især når vi ikke sidder dør om dør med de forskere og studerende, vi supporterer. Vi har derfor en stor opgave i at få bragt informationen om universitetets mange understøttende aktiviteter ud i alle hjørner af universitetet, og vi skal undersøge, hvordan vi kan gøre det mere målrettet. Eksempelvis skal vi have fundet de fora og udvalg på institutterne, som vi kan sparre med, så vi gensidigt kan kvalificere understøttelsen af institutternes forskningsaktiviteter og dermed udnytte det fulde potentiale i forskningen,” siger han.

Vicedirektørområdets sammenhængskraft skal styrkes

Det er ikke kun relationerne mellem vicedirektørområdet, fagmiljøerne og de øvrige administrative områder, som skal styrkes. John Westensee er også meget optaget af at fremme det interne samarbejde i vicedirektørområdet, som på mange måder er en sammenbragt familie.

”Det her vicedirektørområde favner enormt bredt fagligt – vi har forskningsstøtte og teknologioverførsel, vi har erhvervssamarbejde og studentervæksthus, vi har talentudvikling og forskermobilitet, vi har events og kommunikation. Og alle de her fagligheder skal vi have til at spille sammen, så vi kan møde fagmiljøerne med en samlet service. Nogle kalder det lidt spøgefuldt for en pose blandede bolsjer, men jeg ser faktisk en rigtig god sammenhæng hele vejen rundt. Der er nogle helt oplagte synergier, som vi skal udnytte,” siger John Westensee.

Han lægger stor vægt på, at arbejdet med at sikre en indre sammenhængskraft i vicedirektørområdet er baseret på en udadvendt og nysgerrig tilgang til organisationens behov.

”Vi skal undgå at vi blive navlepillende og introverte i vores proces. Det, vi skal finde fælles fodslag om, er de opgaver, vi skal løse ude i organisationen, og derfor er det opgaverne, vi skal vende os mod for at lære os selv og hinanden bedre at kende. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i konkrete opgaver, for det relaterer sig direkte til medarbejdernes daglige virkelighed. Det er det, der gør en strategi operationel. Alle medarbejderne skal kunne se deres egen rolle i vicedirektørområdet, og de skal vide, hvorfor netop deres arbejde er vigtigt,” siger John Westensee.

Medarbejderne skal have albuerum

John Westensee, der har været konstitueret i stillingen som vicedirektør siden efteråret 2014, har allerede nu erfaret, at samarbejdet på tværs af organisatoriske skel kvalificerer opgaveløsningen og gør det muligt for medarbejderne at se deres egne opgaver i en større helhed. Dermed får de også en klar fornemmelse af den strategiske retning for deres arbejde; en retning, som den nye vicedirektør mener, medarbejderne skal have ganske frie tøjler til at arbejde inden for.

”Jeg kan utrolig godt lide at give plads. Medarbejderne skal have lov at bruge deres kompetencer, og de skal have ansvaret for, at opgaverne kommer i mål på den måde, som ifølge deres professionelle vurdering giver mest mening. Jeg har meget stor respekt for medarbejdernes faglighed,” siger han.

Mikrostyring og kontrol er derfor ikke blandt de redskaber, John Westensee trækker op af sin ledelsesmæssige værktøjskasse. Han mener, at man får de mest dedikerede medarbejdere, hvis man som leder udviser tillid. I stedet skal der gives klare rammer og overordnet retning.