Nye datarapporter skal bidrage til at udvikle AU’s uddannelser

Nye datarapporter med informationer om uddannelser og studerende sparer tid og skaber et bedre grundlag for at udvikle og forbedre uddannelserne på AU. AU Uddannelse er i gang med at udrulle systemet i samarbejde med studieadministrationerne på fakulteterne.

Det systematiske arbejde med at udvikle den enkelte uddannelse er et centralt fokus i AU’s arbejde med at blive institutionsakkrediteret. Derfor igangsættes i foråret en årlig status for den enkelte uddannelse og mere dybdeborende uddannelsesevaluering hvert 5. år.

For at sikre at tilstrækkelig evidens er til rådighed, lanceres nu en database, hvorfra der kan trækkes datarapporter på uddannelsesniveau. Databasen samler centrale indikatorer, nøgletal og tilhørende grænseværdier. Det kan være data om 1. års frafald, de studerendes ledighed efter endt uddannelse, gennemsnitskarakterer, beståelsesprocenter mv.

Hvor det før kunne være tidskrævende at finde og indhente de nyeste informationer og danne sig et overblik, giver den nye database og datarapporterne den seneste opdaterede information. Det bliver således muligt at få et samlet overblik, som man også kan følge i tidsserier. Desuden gør datarapporterne det nemt og hurtigt at sammenligne data på den enkelte uddannelse med andre uddannelser på AU eller med nationale nøgletal. Prorektor for uddannelse, Berit Eika, forklarer:  

”Det er rigtig vigtigt, at vi kommer godt fra land med den årlige status og med uddannelsesevalueringerne hvert 5. år. Jeg er derfor glad for, at vi nu har fået et solidt redskab, som vi kan trække på, og som kan være med til at understøtte det vigtige faglige arbejde.”

”Den nye database med tilhørende rapporter giver os mulighed for at sætte fokus på, hvordan vi løbende forbedrer vores uddannelser, baseret på evidens fra de data, vi nu har mulighed for samlet at tilgå,” fortæller Berit Eika, som i øvrigt roser AU Uddannelse for deres flotte arbejde med at skabe databasen.

AU Uddannelse samarbejder p.t. med studieadministrationerne på hvert fakultet om at udrulle databasen og stille data og rapporter til rådighed for fagmiljøerne omkring de enkelte uddannelser.

Yderligere oplysninger: