Nye vicedirektører tiltræder 1. maj 2015

Ny vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer bliver John Westensee, der p.t. er konstitueret i stillingen. Ledelsen af AU IT og Digitale Medier bliver overtaget af IT-driftchef i Region Midtjylland, Peter Bruun Nielsen.

"Det er et par erfarne og kompetente ledere, der nu indtræder i administrationens ledelsesteam," siger universitetsdirektør Jane Kraglund om ansættelserne af John Westensee som vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer og Peter Bruun Nielsen som vicedirektør for AU IT og Digitale Medier. Foto: Lars Kruse, AU.
Peter Bruun Nielsen, IT-driftchef i Region Midtjylland
John Westensee, konstitueret vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer

Der er nu kommet navne på de to vicedirektører, som fra 1. maj 2015 skal stå i spidsen for AU IT og Digitale Medier og AU Forskning og Eksterne Relationer.  John Westensee, der har været konstitueret vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer siden efteråret 2014, ansættes i stillingen. Ny vicedirektør for AU IT og Digitale Medier bliver Peter Bruun, som kommer fra et job som IT-driftchef i Region Midtjylland.

Universitetsdirektør Jane Kraglund fremhæver især de to kommende vicedirektørers evne til at forene faglig indsigt med en konstruktiv ledelsesform som begrundelse for valget.

”Det er et par erfarne og kompetente ledere, der nu indtræder i administrationens ledelsesteam. Administrationen er inde i en spændende, men også udfordrende udvikling, og til posterne som vicedirektører har vi brug for to stærke skikkelser, der både fagligt og ledelsesmæssigt har den fornødne kapacitet til at sikre drift, forankring og udvikling af de pågældende administrative områder. Det er ikke nogen hemmelighed, at universitetet vil møde John og Peter med store krav, og jeg har fuld tiltro til, at de kan honorere dem,” siger Jane Kraglund.

Vicedirektør med indsigt i komplekse organisationer til AU IT og Digitale Medier

Gennem snart 15 års arbejde med it og it-ledelse i forskellige funktioner har Peter Bruun Nielsen opbygget stor erfaring med ledelse, strategisk udvikling og drift af it. Fra 2001 til 2007 var Peter Bruun Nielsen it-konsulent i Viborg Amts Psykiatri- og Socialforvaltning med ansvar for udvikling og implementering af it-løsninger til amtets psykiatriske og sociale institutioner. Fra 2007 til 2009 arbejdede Peter Bruun Nielsen som projektleder og leder i Region Midtjyllands it-afdeling, og siden november 2009 har Peter Bruun Nielsen været it-driftchef i Region Midtjylland med ansvaret for den samlede it-drift på regionens hospitaler og øvrige forretningsområder. Peter Bruun Nielsen har som it-driftchef været chef for fire områdeledere og godt 80 medarbejdere.

Peter er uddannet på Aarhus Universitet, hvorfra han dimitterede i 1999 som cand.scient.pol med sidefag i tysk. Herudover har Peter videreuddannet sig inden for ledelse og it.

”Til stillingen som vicedirektør for AU IT og Digitale Medier har vi lagt vægt på en omfattende og dyb erfaring med IT-ledelse i en stor og kompleks organisation, og Peter han netop den sammensætning af viden om IT og erfaring med ledelse, som universitetet har brug for. Peter kan både sætte ambitiøse mål og nå dem,” siger Jane Kraglund.

Peter Bruun Nielsen bor i Skødstrup i det nordlige Aarhus sammen med sin kone og deres fire drenge. I sin fritid dyrker Peter Bruun Nielsen sejlads, dykning, skisport og bjergklatring.

Vicedirektør med dokumenterede resultater til AU Forskning og Eksterne Relationer

John Westensee tager mere end 20 års erfaring med forskningsstøtte med sig til posten som vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer. Han er uddannet cand.ling.merc, og i en tiårig periode efter sin dimission i 1991 arbejdede han med forskningsstøtte i forskellige funktioner på den daværende Aarhus School of Business, bl.a. på en udstationering i Bruxelles. Da Forskningsstøtteenheden blev etableret på Århus Kommunehospital i 2002 var det med John Westensee som leder, og i de følgende år har han medvirket til løbende udvidelse af enhedens ressortområde, så den nu supporterer hele AU og hospitalerne i Region Midtjylland med forskningsstøtte.

Gennem sit arbejde har John Westensee været med til at udvikle konceptet om forskningsstøtte i ind- og udland, og derigennem har han opbygget et omfattende netværk på området. Han er bl.a. blevet valgt som den første formand uden for Nordamerika i den amerikanske forening Society of Research Administrators med 4700 medlemmer.

I forbindelse med de organisatoriske sammenlægninger af vicedirektørområder i oktober 2014 blev han konstitueret vicedirektør for AU Forskning og Eksterne Relationer. Det arbejde får han nu mulighed for at videreføre.

”Johns faglige ballast og dokumenterede resultater gør, at han er den helt rigtige til jobbet. Både i forbindelse med sin tidligere stilling som leder af Forskningsstøtteenheden og under konstitueringsperioden har John bevist, at han ved, hvad han taler om, og kan skabe resultater. Han har desuden en omfattende indsigt i AU og et solidt netværk i og udenfor organisationen, som vil komme ham og os til gavn, når opgaverne skal løses fremover,” siger Jane Kraglund.

På den private front har John Westensee netop fejret sølvbryllup, og sammen med sin kone har han tre børn på 20, 22 og 24 år. Han bor i Åbyhøj og bruger sin sparsomme fritid på golf.

Begge vicedirektører tiltræder 1.maj 2015.