Nyt AU-legat skal løfte forretningsidéer med stort potentiale

Aarhus Universitet vil hjælpe sine entreprenante forskere og studerende i starten af deres iværksættereventyr med nyt legat. Tiltaget skal gøre op med den manglende adgang til risikovillige investeringer for uprøvede forretningskoncepter ved universitetet.

Ansøgere af legatet kan modtage op til 500.000 kr.  Kapitalen kan f.eks. bruges til specialist- og konsulentydelser, leje af laboratorier eller indkøb af højteknologisk udstyr. Foto: AU
Ansøgere af legatet kan modtage op til 500.000 kr. Kapitalen kan f.eks. bruges til specialist- og konsulentydelser, leje af laboratorier eller indkøb af højteknologisk udstyr. Foto: AU

Iværksætteriet trives blandt studerende og forskere på Aarhus Universitet, men de akademiske iværksættere kan have brug for risikovillig kapital i den tidlige fase af deres rejse.

Det skal et nyt legat ved Aarhus Universitet nu bidrage med.

Legatet, som bærer den passende titel ”AU Launch”, skal hjælpe startups ved universitetet med at påvise det forretningsmæssige potentiale i de spæde virksomheder. De er nemlig ofte baseret på ny viden og nye idéer, som tager længere tid at modne end andre typer virksomheder. Samtidig kan markedsvilkårene for koncepterne eksempelvis også være svære at vurdere i opstartsperioden.

Ifølge Jonas Brandt, Head of Business Development ved AU’s iværksætterhus The Kitchen, er behovet for ekstern kapital derfor afgørende for at tage vidensvirksomhederne til det næste niveau.

”Mange vidensbaserede startups har oplevet en kløft i fundinglandskabet, hvor det har været svært at finde risikovillig kapital til de første, vigtige skridt på iværksætterrejsen. Med AU Launch kan vi bygge bro over denne kløft og give mange af vore dygtige akademiske iværksættere bedre rygvind på rejsen. Det er ikke alene vigtigt for iværksætternes succes, men også for universitetets ønske om at fremme udviklingen og bringe værdi til samfundet,” siger den ledende forretningsudvikler.

Ansøgere af legatet kan modtage op til 500.000 kr. Pengene gives til udviklingen af forretningsidéer, der kræver en særlig økonomitung indsats at forretningsgøre. Det kan f.eks. være kapital til specialist- og konsulentydelser, leje af laboratorier eller indkøb af højteknologisk udstyr.

Et bredt spekter af AU-iværksættere kan søge legatet. Det kan være tunge forskningsprojekter med spinoutpotentiale eller studieprojekter, som har modnet sig til en konkret forretning. Legatet kan søges af både etablerede AU-startups eller iværksættere, som endnu ikke har fået et CVR-nummer.

Læs mere om AU Launch her