Nyt om den fremtidige udvikling af AU's webportaler for studerende

En arbejdsgruppe har siden efteråret 2013 undersøgt brugeroplevelsen på studerende.au.dk og analyseret resultaterne.

Analysen har haft til formål at ”udarbejde forslag til en overordnet målsætning for web-universet, der skal være styrende for struktureringen af web-universets forside, den globale navigation på studerende.au.dk og de enkelte studieportaler” (fra projektets formålsbeskrivelse).

Arbejdsgruppens anbefalinger peger på:

  • at simplificere strukturen og sikre, at de studerende kan finde alt, som de skal bruge, via deres egen studieportal
  • at standardisere strukturer og begreber på tværs af studieportalerne
  • at forankre ansvaret for brugeroplevelsen hos en ansvarshavende redaktør, der sammen med en tværgående redaktionsgruppe har ansvaret for og mandat til at realisere anbefalingerne og sikre den videre drift af studieportalerne
  • at knytte et brugerpanel til redaktionsgruppen for at sikre, at arbejdet med studieportalerne også fremadrettet tager udgangspunkt i brugernes behov.

Anbefalingerne er uddybet i en rapport, og styregruppen har godkendt anbefalingerne som retning for det fremtidige arbejde med portalen.

Arbejdsgruppen bliver til midlertidig redaktionsgruppe

Arbejdsgruppen, som indtil nu har arbejdet med projektet studerende.au.dk, er nu overgået til at være midlertidig redaktionsgruppe for portalen, indtil det bliver det er muligt at ansætte eller udpege en ansvarshavende redaktør. Nedsættelsen af et brugerpanel afventer ligeledes organiseringen omkring en ansvarshavende redaktør og en blivende redaktionsgruppe.

Projektet er afsluttet og overgår til drift. Redaktionsgruppen har fået mandat til at gå i gang med de anbefalinger, rapporten kommer med.

fileadmin/news_import/rapport_bilag_studerende.au.dk.pdfLæs rapporten og anbefalingerne her.

Redaktionsgruppens opgaver

Redaktionsgruppen består af medlemmer fra alle hovedområder. Dens primære funktion vil være videndeling (udvikling af fælles terminologier, arbejdsgange etc.) og løsning af mindre opgaver af strukturel karakter, som rapporten peger på. Derudover vil gruppen nedbryde rapportens anbefalinger i konkrete arbejdsopgaver og prioritere dem.

En første opgave bliver at sørge for, at strukturen på de enkelte platforme fokuserer på den information, der er mest efterspurgt, og eliminerer uvæsentlig information. Dernæst skal strukturen standardiseres med fokus på opgaveløsning.

Redaktionsgruppen holder møder 1 gang månedligt med start 23.6.2014.

Kontaktperson: Pernille Thorsen