Planer om at udskyde fremdriftsreformen for nuværende studerende

Uddannelsesministeren forhandler med forligspartierne om en delvis udsættelse af fremdriftsreformen.

Fremdriftsreformen kan blive delvist udskudt. Foto: Søren Kjeldgaard / AU Kommunikation

Alt tyder på, at regeringen nu i nogen grad lytter til høringssvarene fra universiteterne og protester fra de studerende. Uddannelsesminister Morten Østergaard lægger således op til, at fremdriftsreformen udskydes for de eksisterende studerende fra 1. september 2014 til 1. september 2015. Nye studerende med studiestart i september 2014 er stadigvæk omfattet af reformen.

Lovændringen, som ligger til grund for reformen, blev vedtaget af et bredt politisk flertal allerede i juni.

Aarhus Universitet har i sit høringssvar bakket op om reformen, men klart tilkendegivet, at der var for kort tid til implementeringen og for tunge krav til administrationsdelen.  

I tirsdags havde Aarhus Universitet fået foretræde for Folketingets Udvalg for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Her redegjorde dekan Mette Thunø og prodekan Peder Østergaard bl.a. for, hvorfor det er udfordrende for både universiteterne og de studerende at leve op til fremdriftsreformen allerede i 2014.

Udvalget var generelt meget lydhøre, og torsdag kom så udmeldingen fra uddannelsesministeren om at udskyde dele af reformen. Det er nu til forhandling med de øvrige forligspartier. Set fra Aarhus Universitets side er der ingen tvivl om, at det vil løse et stort problem, hvis forligspartierne kan blive enige om at udskyde implementeringen – derfor hilses denne løsning meget velkommen.

Aarhus Universitet skal i forhold til det nuværende forslag hente 4,6 måneder i gennemsnitlig studetidsreduktion pr. studerende frem til 2020. Det er meget svært at forudsige, hvor meget det vil koste universitetet, hvis det ikke lykkes. Hvis Aarhus Universitet fortsætter som nu uden studietidsreduktion, kan universitetet i 2020 gå glip af færdiggørelsesbonus svarende til ca. 215 mio. kr, så det er store summer, der er på spil.

 

Fakta om fremdriftsreformen

 • Studerende skal tilmeldes til fag og prøve hvert studieår svarende til 60 ECTS-point.
 • Bedre sikring af merit ved studieophold
 • Bedre sikring merit ved studieskift
 • Afskaffelse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse
 • Mere fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelser
 • Mulighed for skærpelse af førsteårsprøvekravene
 • Mulighed for indførelse af studiestartsprøve
 • Mulighed for vinteroptag på alle uddannelser

 

Det kræver fremdriftsreformen af AU

 • STADS: Implementeringen kræver systemunderstøttelse, der kan håndtere ca. 43.000 studerende på AU og deres tilmelding til de rette 30 ECTS/semester.
 • Gennemgang af ca. 500 studieordninger med inddragelse af studienævn.
 • Stor indsats med at sikre merit ved studieophold i udlandet og praktikophold
 • Intensivering af studievejledningen og studietidsfremmende aktiviteter, som f.eks. Summer University og studiecafeer.
 • Stort fokus på dispensationer ift eksamen.