Professor Maja Horst bliver dekan på Arts

Den 1. juni tiltræder professor i ansvarlig teknologi fra DTU Maja Horst stillingen som dekan for fakultetet Arts ved Aarhus Universitet. Hun skal stå i spidsen for den fortsatte udvikling af fakultetet, som omfatter universitetets humanistiske, teologiske og uddannelsesvidenskabelige område.

Maja Horst tiltræder som dekan ved Arts pr. 1.6. 2023. Foto: Joachim Rode

Maja Horst træder ind i dekan-stillingen med en meget alsidig baggrund fra universitetssektoren. Hun har siden 2019 været professor i ansvarlig teknologi på DTU, hvor hun har forsket og undervist i teknologi og innovation set i et kulturelt og menneskeligt perspektiv. Igennem otte år, fra 2011 til 2019, var hun institutleder på KU’s Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, hvor hun også var professor i forskningskommunikation. Hun er oprindeligt uddannet i samfundsfag og kommunikation på Roskilde Universitet og har en ph.d. i videnssociologi fra CBS. Derudover har Maja Horst en dyb forsknings- og innovationspolitisk indsigt og bestrider for nærværende posten som formand for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond.

Et enigt ansættelsesudvalg har peget på den 54-årige Maja Horst som ny dekan i et meget velkvalificeret felt af ansøgere, siger rektor Brian Bech Nielsen.

”Fakultetets fagområder og dets rammebetingelser er under stadig forandring som følge af samfundsudviklingen og de krav, der stilles. Her er det en stor styrke, at den faglige udvikling af fakultetet er i rigtig god gænge. Vi er overbeviste om, at Maja Horst med sin brede faglige og mangeårige ledelseserfaring er den rette profil til at forestå den videre udvikling. Hun besidder en meget spændende og unik faglig spændvidde og har et mangefacetteret blik på humanioras bidrag til samfundet. Det har hun ikke mindst erhvervet i kraft af stor faglig nysgerrighed og via en række endog meget forskellige jobs og tillidshverv i sektoren – som hun har engageret sig dybt i gennem mange år”, siger Brian Bech Nielsen.

Maja Horst bliver ansat for en seksårig periode med mulighed for forlængelse i op til tre år.

Hun ser meget frem til at tage hul på opgaven på Aarhus Universitet, som hun gennem årene er blevet overbevist om er et godt match med hendes faglige visioner og værdier.

”Jeg er meget tiltrukket af og har stor respekt for det stærke faglige miljø ved Arts på Aarhus Universitet. Posten som dekan er en fantastisk udfordring, som jeg meget gerne vil løfte. Humaniora er så afgørende for vores samfund, hvad enten vi taler om det nære lige rundt omkring os eller den globale skala. På alle niveauer forandrer samfundet sig hastigt og kalder på de metoder og den indsigt, humaniora, teologi og uddannelsesvidenskab giver. Vores verden bygger på mennesker og deres relationer, og vi er dybt afhængige af humaniora for at forstå os selv, hinanden og de samfund, vi skaber. Jeg har fulgt Aarhus Universitets udvikling gennem årene og mener, at jeg netop her vil kunne gøre en forskel med min tilgang og syn på udviklingsmulighederne. Derfor var jeg ikke i tvivl om at søge, da jeg så stillingen slået op”, siger Maja Horst.

I forbindelse med tiltrædelsen som dekan på Arts vil Maja Horst forlade posten som formand for Danmarks Frie Forskningsfond. Det gør hun, når en ny formand er på plads, og det forventes at være på plads inden for få måneder.

Aarhus Universitet siger med ansættelsen af Maja Horst farvel til fakultetets dekan gennem ni år, Johnny Laursen, hvis ansættelsesperiode udløber til 1. juni.

Johnny Laursen har været dekan i en periode med store ændringer og udefra kommende udfordringer som dimensionering, diverse reformer og vedvarende politisk debat om humanioras rolle.

”Jeg har meget stor respekt for Johnny Laursens indsats som leder af Arts. Han har været garant for en stabil og tænksom udvikling i en tid, der har været præget af alt andet end stabilitet, og han har trods dette skabt flotte resultater. Der er sket en markant faglig udvikling, og fakultetet ligger meget velfortjent flot i de internationale rankings. Jeg har sat meget stor pris på samarbejdet med Johnny Laursen som dekan som et yderst værdsat medlem af universitetsledelsen og ikke mindst på det personlige plan”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Der bliver afholdt en afskedsreception for Johnny Laursen, og datoen meldes ud snarest. Han går tilbage til en stilling som lektor ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Institut på Kultur og Samfund fra 1. juni.

 

 

 

 

Om ansættelsesprocesssen:

Rådgivningsgruppen bestod af følgende personer:

 • Brian Bech Nielsen, rektor (formand)
 • Christine Wernberg Dalhoff, sekretariatsleder, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Hanne Knudsen, lektor, Uddannelsesvidenskab
 • Søren Pold, lektor, Institut for Kommunikation og Kultur 
 • Annette Skovsted Hansen, lektor, Institut for Kultur og Samfund
 • Bo Kristian Holm, professor MSO, Institut for Kultur og Samfund
 • Zenia Børsen, studerende på Institut for Kommunikation og Kultur, dramaturgi og musikvidenskab

 

Ansættelsesudvalget bestod af følgende:

 • Brian Bech Nielsen, rektor (formand)
 • Berit Eika, prorektor
 • Kristian Thorn, universitetsdirektør
 • Anne-Mette Hvas, dekan ved Health
 • Niels Overgaard Lehmann, prodekan ved Arts
 • Ole Jensen, administrationschef, Administrationscenter Arts
 • Anne Behnk Lindholm, vicedirektør for HR
 • Unni From, Institutleder, Institut for Kommunikation og Kultur