Professor Thomas Pallesen ny dekan på Aarhus BSS

Professor og nuværende institutleder Thomas Pallesen bliver ny dekan for Aarhus BSS. Han tiltræder 1. juli.

Thomas Pallesen, der kommer fra en stilling som institutleder på Institut for Statskundskab, bliver ny dekan for Aarhus BSS med tiltrædelse 1. juli 2015.

Valget af den nye dekan er truffet af et ansættelsesudvalg med rektor i spidsen. Thomas Pallesen har været institutleder på Institut for Statskundskab siden 2009, og i perioden 2005-2009 var han studieleder samme sted.

”Thomas har en stærk faglig profil og har vist, at han forstår at lede og inspirere universitetsansatte på bedste vis. Aarhus BSS er ved at finde sig til rette i de nye strukturer, og her vil Thomas’ store kendskab til både de faglige miljøer og reformprocesserne komme ham til gode,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Ansættelsesudvalget har også lagt vægt på, at Thomas Pallesen har en stærk og bred faglig profil.

”Vi har været meget opmærksomme på, at Aarhus BSS rummer flere fagligheder, og at det stiller store krav til den nye dekan. Thomas medbringer erfaringer fra offentlige ansættelser og internationale forskningsophold. Det kombineret med hans forskningsfelt i offentlig forvaltning og ledelse betyder, at han har de rigtige forudsætninger til at udfylde dekanjobbet,” siger Brian Bech Nielsen, der gælder til samarbejdet med den nye dekan.

Thomas Pallesen blev professor i offentlig forvaltning i 2007. Hans forsknings- og undervisningsområder har særligt været: (de)centralisering, udlicitering, betydningen af økonomiske incitamenter og motivation af professionelle. I øjeblikket er han med i et Velux-finansieret projekt med forskere fra Psykologisk Institut, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Statskundskab, der undersøger betydningen af medarbejderinddragelse, der gennemføres i samarbejde med Region Midt på Hospitalsenhed Midt.

Aarhus BSS har gennemgået flere omlægninger i de senere år, og en ny struktur er ved at være på plads. Thomas Pallesen vil nu fortsætte arbejdet med at implementere den nye struktur i dialog med den øvrige fakultetsledelse og medarbejderne.

”Aarhus BSS har et stærkt fundament – vi uddanner rigtig mange kandidater, der får gode og velbetalte job i den private og offentlige sektor, vi har mange stærke forskningsmiljøer, og vi har gode relationer til omverdenen – men der er stadig udfordringer, som vi skal have taget hånd om. Derfor vil jeg i særlig grad opfordre medarbejderne til at gå ind i en konstruktiv diskussion om, hvordan vi får vores fakultet til at fungere bedst muligt,” siger Thomas Pallesen.

En af de første opgaver for den nye dekan bliver som formand for ansættelsesudvalgene at ansætte tre institutledere. Det gælder institutleder til henholdsvis Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, som har været i opslag. Derudover skal han også finde en afløser for sig selv til stillingen som institutleder på Statskundskab.

Thomas Pallesen afløser Svend Hylleberg, der fratræder som dekan den 30. juni.