Projektlederuddannelse for AU-ansatte

Er du projektkoordinator, eller er der mulighed for, at du bliver involveret i projekter i fremtiden? Så er projektlederuddannelsen måske noget for dig.

Aarhus Universitet tilbyder en projektlederuddannelse, der klæder medarbejdere på til at lede og gennemføre projekter. Uddannelsen er derfor relevant for både projektledere, linjeledere og andre medarbejdere der har brug for forståelse for, hvordan man styrer og agerer i projekter på AU.

Tre moduler med forskellige fokus

Projektlederuddannelsen er inddelt i tre moduler, der hver løber over 3 dage. På første modul introduceres deltagerne for projektarbejdsformen, og de får konkrete værktøjer til planlægning, formulering og organisering af projekter. Andet modul afholdes som en workshop, hvor deltagerne skal bruge deres teori i praksis ved at påbegynde et projekt og på skift være leder af projektgruppen. I løbet af tredje modul lærer deltagerne blandt andet om konflikthåndtering og forandringsledelse, og de får metoder til at sikre fremdrift i projekter. 

Begejstrede deltagere

Mette Kofod Erichsen fra AU Studier tog projektlederuddannelsen i foråret 2014. Hun tilmeldte sig uddannelsen, fordi hun i forvejen arbejdede meget projektorienteret, men manglede værktøjer til at sikre projektets mål og kvalitet. Efter hun har taget uddannelsen, har hun ofte gjort brug af sine nye kvalifikationer i arbejdet med projekter.

”Jeg var ekstremt begejstret for forløbet. Det hele havde relevans for mig, og vores underviser var meget dygtig og havde stor projekterfaring både fra Aarhus Universitet og fra andre virksomheder. Mit arbejde med projekter er blevet meget mere kvalificeret. Jeg har fået indsigt i processerne omkring et godt projekt, og jeg har fået redskaber til at sætte ind, når projektet ikke går som planlagt, og det gør det jo næsten aldrig,” siger hun.            

Læs mere om projektlederuddannelsen