Psykologen bruger forskning til at så arbejdsglæde i Plantorama

Som færdiguddannet psykolog fra Aarhus Universitet gik Maj Schøler Fausing målrettet efter en karriere i erhvervslivet. For at stå stærkere lavede hun en ph.d.-afhandling. I dag skaber hun resultater som strategichef i Plantorama.

Som strategichef i Plantorama bidrager ph.d. i psykologi fra Aarhus Universitet, Maj Schøler Fausing, blandt andet til at få medarbejderne til at løbe efter den samme bold på trods af forskelligheder. Foto: Camilla Rønde/Plantorama.

Det er ikke hver dag, at Plantorama ansætter en psykolog med en forskeruddannelse. Faktisk er Maj Schøler Fausing den første i virksomhedens 35-års historie. Hun kom ind i den hurtigt voksende planteskole-kæde, da hovedkontoret havde brug for kræfter til at udvikle og drive forretningsstrategien i kædens 13 centre på tværs af Danmark.

“Jeg er ansat til at skabe sammenhængskraft i organisationen. Det har mange paralleller til at skrive en ph.d., hvor man skal jonglere med mange bolde uden at miste overblikket,” forklarer 38-årige Maj Schøler Fausing, der som strategichef er leder for syv centerchefer.  

Begrebet ”shared leadership” var genstand for hendes ph.d.-projekt i psykologi ved Aarhus Universitet, og i dag benytter hun sin forskningsmæssige viden til at give de enkelte ledere eller teams ejerskab af afgrænsende ledelsesopgaver. Det skal skabe mere motivation og bedre kommercielle resultater. 

“Min tid går med at spotte styrker og motivationsfaktorer hos lederne og opfange steder, hvor der er uudnyttede muligheder for samarbejder, teamoptimering eller nye ansvarsområder,” siger Maj Schøler Fausing.

Forskerkompetencer til erhvervslivet 

Ifølge strategichefen kræver det helikopterperspektiv at tage en forskeruddannelse. Derfor kan hun lynhurtigt sætte sig ind i kompliceret materiale og trække essensen ud uden at miste overblikket i hendes nuværende stilling. 

”Hvis jeg hjælper en afdeling med at få styr på strategien, kræver det, at jeg forstår dynamikken og processerne i teamet. Man kan jo hurtigt komme til at lægge en strategi ned over noget, som rent faktisk ikke kan lade sig gøre i praksis,” siger hun.

I en organisation med både ufaglærte og akademikere i medarbejderstaben skal Maj Schøler Fausing sikre, at strategien bliver forstået af alle. Her er gode formidlingsevner afgørende, og dem har  strategichefen fået skærpet af sin ph.d.-uddannelse, hvor undervisning af studerende udgør en væsentlig del af forløbet. Når hun i dag eksempelvis rådgiver ledere i svære medarbejdersamtaler, bruger hun ligeledes sin evne til at formidle kompliceret stof på en enkel måde, som alle kan forstå og bruge i praksis. 

Kommunikation er nøgleordet til en succesfuld virksomhed, mener Maj Schøler Fausing, da man ikke kan skabe vækst, hvis medarbejderne ikke oplever en sammenhæng mellem strategi og målet med arbejdsopgaverne.  

”Her er det fantastisk at få folk til at løbe efter den samme bold, selvom de har forskellige udgangspunkter,” siger Maj Schøler Fausing.

Ræk ud til virksomhederne

Hun vidste tidligt i sit ph.d.-forløb, at hendes forskning ville få gavn i erhvervslivet. Samtidig ville hun gerne bruge sin teoretiske viden fra universitetet i praksis. Forskerkompetencerne var en måde at differentiere sig som psykolog. 

Den største udfordring ved en karriere væk fra det akademiske miljø var dog at få fortalt virksomhederne, hvad en ph.d.-uddannet kan bringe af værdi til en organisation. 
Maj Schøler Fausing er med egne ord ikke en udpræget ”pindemadstype” til netværksmøder, men alligevel pressede hun sig selv til at deltage i diverse ledelseskonferencer allerede under forskeruddannelsen. Det havde en enorm effekt på at skabe kontakter i erhvervslivet, mener hun i dag:  

”Det gav mig en platform, hvor jeg kunne italesætte min viden omkring ledelse direkte til virksomhederne,” siger Maj Schøler Fausing. 

Plantoramas direktør Peter Vang Christensen var en af virksomhedslederne, der fandt vej til Maj Schøler Fausings netværk. I dag har virksomheden stor glæde af hendes kompetencer fra universitetet, mener han. 

“Maj kommer med analyser, som giver en anden tilgang til strategiarbejdet i virksomheden, så vi sikrer, at alle medarbejdere arbejder i samme retning. Hun spotter de organisatoriske svagheder og forsøger at imødekomme dem. Det er med til at drive udviklingen og flytter virksomheden,” siger direktøren.