Rektor om Katrinebjerg-planer: Vi skaber et grundlag for et mere levende studie- og forskningsmiljø

En mindre ombygning af nuværende bygninger på ”IT-hjørnet” og i ”IT-Parken” på Katrinebjerg samt et nybyggeri på 8.850 kvm ved siden af. Det er elementerne i en ny samlet plan for AU’s aktiviteter på Katrinebjerg, som skal understøtte universitetets IT- og ingeniøraktiviteter. Samtidig får studerende og medarbejdere i området bedre rammer for samarbejder og synergier mellem uddannelserne.

Visualisering af det samlende strøg ned gennem Katrinebjerg, som det kunne se ud, når planerne for området er realiseret. Udarbejdet af AART Architects.

Opdateret 1. juli med informationer om aktuelle flytninger.

Der sker en del ændringer på Katrinebjerg de kommende 5 år. En ny bygning på 8.850 kvm opføres til Arts, Natural Sciences og Technical Sciences, mens eksisterende bygninger på det såkaldte ”IT-hjørne” og i ”IT-Parken” bliver bygget om. Desuden overdækkes en del af gårdrummet ved IT-hjørnet og IT-Parken.

Fysiske rammer der understøtter AU’s IT- og ingeniøraktiviteter

Katrinebjerg er allerede i dag centrum for væsentlige dele af universitetets aktiviteter inden for digitalisering, digital design, informations- og ingeniørvidenskab. De nye rammer giver en bedre fysisk sammenhæng og gode faciliteter til aktiviteter på tværs af fagligheder. Det er en del af grundtankerne for udviklingen af Katrinebjerg, fortæller rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, der glæder sig over, at visionerne for området nu begynder at materialisere sig:

”Med den nye plan har vi rundet en vigtig milepæl i arbejdet med at udvikle og styrke Aarhus Universitets IT- og ingeniøraktiviteter, og vi baner vejen for mere samarbejde og flere synergier på tværs af uddannelserne i området. Næste store milepæl er, når studerende og ansatte fra Byggeri og Bygningsdesignuddannelsen på Navitas flytter til et nybyggeri på ca. 14.500 kvm på Katrinebjerg og samles med de eksisterende ingeniøraktiviteter i området. Jeg mener, at grundlaget for et endnu mere levende og intenst studie- og forskningsmiljø hermed bliver skabt.”

Allerede nu er størstedelen af medarbejderne på Institut for Mekanik og Produktion på Navitas i færd med at flytte til Katrinebjerg som et led i samlingen af ingeniøruddannelserne. Medarbejderne flytter til det såkaldte Ørkenfort på hjørnet af Katrinebjergvej og Finlandsgade.

En fælles identitet – et levende campusområde

Tre fakulteter, Arts, Natural Sciences og Technical Sciences, får aktiviteter i området. Fakulteterne vil senere blive involveret i en proces, som skal afdække deres præcise placeringer i fremtiden.

Ud over universitetets egne aktiviteter på Katrinebjerg har Aarhus Kommune også udarbejdet 2 lokalplaner (lokalplan 1052, lokalplan 1117), og grundejerne inden for lokalplan 1052 har udarbejdet en designmanual, som AU’s udvikling på området er tænkt sammen med. I planerne indgår blandt andet et gennemgående campusstrøg i området, flere studie- og familieboliger, erhvervsvirksomheder samt en række grønne opholdsarealer. Derudover får medarbejdere og studerende en ny kantine som erstatning for den nuværende kantine i INCUBA.

Planerne er udarbejdet i samarbejde med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, der ejer bygningerne på Katrinebjerg, og lejer dem ud til AU.

FAKTA: AU’s planer på Katrinebjerg

  • Den nye, samlede plan for AU’s aktiviteter på Katrinebjerg forventes realiseret inden for en 5-årig periode og rummer i alt 8.850 kvm til en ny bygning og en løbende renovering og optimering af de ca. 64.000 kvm, AU i forvejen disponerer over.
  • Planen involverer aktiviteter fra fakulteterne Arts, Natural Sciences og Technical Sciences og tager afsæt i en faglig vision for området, som er udviklet af de tre fakulteter.
  • AU har i dag følgende uddannelser på Katrinebjerg; Computer Science, Digital Design og Informationsvidenskab, Elektro- og Computerteknologi, Medievidenskab og Journalistik samt IT-Produktudvikling.
  • Desuden flytter størstedelen af medarbejderne på Institut for Mekanik og Produktion i disse uger op på Katrinebjerg som et led i samlingen af ingeniøruddannelserne. Medarbejderne flytter til det såkaldte Ørkenfort på hjørnet af Katrinebjergvej og Finlandsgade. Læs mere om flytningen her.
  • På sigt vil ansatte og studerende fra Byggeri og Bygningsdesignuddannelsen på Navitas flytte i et nybyggeri på Katrinebjerg.
  • Technical Sciences udvider sine aktiviteter på Katrinebjerg med ca. 2.000 ekstra kvm, som skal anvendes til undervisning og studiepladser.

Yderligere oplysninger

  • Læs mere om AU’s fysiske udvikling på au.dk/nycampus.
  • Har du spørgsmål til AU’s fysiske campusudvikling, kan du kontakte programleder, Charlotte Lyngholm Bom cl@au.dk