Status på tværgående projekter i AU studier

Fremdriftsreform, institutionsakkreditering og implementering af Blackboard er nogle af de projekter, som er i fuld gang i AU Studier.

AU Studier driver en række tværgående projekter, som har betydning for udviklingen på hele AU. Projekterne er nogle af de poster, som fylder meget i AU’s økonomi, bl.a. fremdriftsreformen, institutionsakkreditering, implementering af Blackboard, etablering af digitale eksamenssystemer og et udvidet skemaplanlægningssystem.

Det er universitetsledelsen, som bl.a. på baggrund af lovkrav har prioriteret projekterne. Her kan du se et overblik over projekternes status og fremdrift.