Stigende elpriser kræver handling nu – vi kan alle bidrage

Snart bliver nye strømbesparende indsatser sat i værk for at reducere en alvorligt stor ekstraregning til el. Arnold Boon understreger behovet for fælles opbakning. Baggrunden er, at kraftigt stigende elpriser lægger pres på AU’s budget.

Et stik ligger på et bord ved siden af nogle stakke af mønter.
Universitetsledelsen har på sit møde den 10. august vedtaget, at fakulteternes tekniske chefer sammen med AU Bygninger i samarbejde med fagmiljøer og fællesadministration skal finde strømbesparelser og sætte dem i værk hurtigst muligt, så de kan få effekt allerede i år. Foto: Colourbox

Gennem det seneste år er elpriserne steget kraftigt, og det rammer også økonomien på Aarhus Universitet. Som det ser ud nu, står universitetet over for en meget betydelig ekstraregning til el, som foreløbigt anslås til 70-80 mio. kr. i indeværende år – en merudgift, som universitetet, herunder de enkelte fakulteter, kun delvist har budgetteret med.

Sammen med universitetets tekniske chefer vil AU Bygninger nu i samarbejde med fakulteterne og fællesadministrationen finde strømbesparelser, som kan sættes i værk hurtigst muligt. Universitetsdirektør Arnold Boon understreger alvoren.

”Universitetets økonomi er i forvejen under pres, og udsigten til en stor ekstraregning er bekymrende for universitetets samlede økonomi. Vi må gøre, hvad vi kan, mens tid er, og derfor har universitetsledelse nu truffet beslutningen om, at vi må sætte ind med korrigerende tiltag, som kan få effekt allerede i år”, siger han.

Indsatser tilrettelægges lokalt

Alle områder på tværs af fagmiljøer og administration vil komme til at bidrage. De største besparelser kan hentes der, hvor forskningsudstyr, laboratorier og ventilation pr. default er tændt døgnet rundt. Derudover fremrykkes udrulningen af AU’s nuværende pilotprojekt ”Intelligente bygninger”, som gennem dataindsamling af elforbruget i bygningerne og machine learning forbedrer muligheden for at sætte målrettet og effektivt ind.

De konkrete tiltag og rammerne for, hvordan de udmøntes i praksis, vil blive vedtaget på de enkelte fakulteter og i fællesadministrationen.

”Vi har aktiviteter på universitetet, som kræver strøm om natten, og vi har kompliceret forskningsudstyr, der ikke bare kan tændes og slukkes som almindeligt elektronisk udstyr. Derfor vil der blive taget hensyn til, hvor og hvordan man mest meningsfuldt kan spare på strømmen med nøje øje for forskningens vilkår og særlige lokale hensyn”, siger Arnold Boon.

Vi skal alle spare på strømmen

Universitetsledelsen opfordrer alle – medarbejdere som studerende – til at bidrage – både ved at bakke op om de indsatser, der bliver sat i værk, og ved selv at spare på strømmen i den daglige gang på AU.

”Vi står i en ekstraordinær situation, og på linje med det øvrige samfund må vi se på, hvordan vi bedst kan tilpasse vores adfærd. Kun med fælles hjælp kan vi minimere en stor økonomisk efterregning, der kan få meget alvorlige konsekvenser for universitetet”.

I den kommende tid vil der blive gjort en målrettet indsats for at guide studerende og medarbejdere til at nedbringe elforbruget i det daglige.