Symposium om ytringsfrihed: Hvor går grænsen for, hvad du må sige?

Aarhus Universitet inviterer sammen med universitetsavisen Omnibus til åbent debatmøde om ytringsfrihed på universiteterne d. 20. april. Anledningen er 1-året for vedtagelsen af Aarhus Universitets erklæring om ytringsfrihed.

Kan du som studerende bede din underviser om at tage stødende ord eller tekster ud af pensum? Kan du som underviser uden videre præsentere en tegning af profeten Muhammed i din undervisning? Må en studenterforening invitere Rasmus Paludan til at holde oplæg ved et møde på universitetet? Hvad skal universitetet gøre, hvis en politiker kritiserer en forskers arbejde for at være politisk farvet?

 Det bliver der mulighed for at diskutere torsdag 20. april kl. 14-16 i Aulaen på Aarhus Universitet. Anledningen er 1-året for vedtagelsen af Aarhus Universitets erklæring om ytringsfrihed – her står blandt andet: 

”På Aarhus Universitet skal der være plads til en mangfoldighed af synspunkter og holdninger. I den akademiske debat, forskningen og undervisningen skal idéer og tanker frit kunne undersøges og diskuteres. Dette gælder også, selv om disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige. Det er op til den enkelte at udfordre ideer eller holdninger, som vedkommende er uenig i.”

Men hvordan skal det konkret fortolkes i dagligdagen på universitetet? Det drøfter fire paneldeltagere – sammen med publikum, som forhåbentligt løbende vil deltage med spørgsmål og kommentarer. Med inspiration fra ’Mads & Monopolet’ tager diskussionen udgangspunkt i konkrete dilemmaer i relation til ytringsfrihed, som kunne opstå i universitetsverdenen.

I panelet kan du møde:

Jakob v. H. Holtermann, lektor ved JUR Center for International Courts på Københavns Universitet. Forsker blandt andet i retsfilosofi, retssociologi og videnskabsteori. Har deltaget aktivt i debatten om ytringsfrihed, undervisningsfrihed og forskningsfrihed og har blandt andet kritiseret ledelsen på Københavns Universitet for at vakle i forsvaret af den frie debat og tanke på universiteterne.

Gritt B. Nielsen, lektor ved DPU på Aarhus Universitet.
Forsker blandt andet i studenteraktivisme, studenterbevægelser og pensumkritik på videregående uddannelser samt i inklusion, mangfoldighed og social retfærdighed på videregående uddannelsesinstitutioner i relation til ytringsfrihed og akademisk frihed. Deltog aktivt i høringen i forbindelse med AU’s erklæring om ytringsfrihed.

Emil Karlebjerg studerer statskundskab ved Aarhus Universitet.
Medlem af Akademisk Råd ved fakultetet Aarhus BSS. Er desuden medlem af den borgerlige studenterforening Konservative Studenter.

Jonathan Rossen studerer uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet. Indtil februar 2023 bl.a. medlem af Aarhus Universitets bestyrelse og Akademisk Råd, ARTS valgt for Studenterrådet.

 

Debatten modereres af:
Rune Stubager
, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, tidligere medlem af ytringsfrihedskommissionen og formand for universitetsavisen Omnibus’ redaktionskomité, og
Marie Groth Andersen, redaktør for universitetsavisen Omnibus ved Aarhus Universitet.


Program

  • Velkomst ved Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet
  • Panelets deltagere præsenterer kort deres ståsted i forhold til ytringsfrihed på universiteterne
  • Debat med udgangspunkt i konkrete dilemmaer 
  • Afrunding ved rektor Brian Bech Nielsen

Universitetet er efter arrangementet vært ved en øl eller vand i Vandrehallen.

Tid: Torsdag 20. april 2023 kl. 14.00-16.00

Sted: Aulaen på Aarhus Universitet, bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C

Tilmelding: Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig via dette link