Tal højt om god forskningspraksis

Det er bekymrende at læse de 120 vidnesbyrd, som ph.d.-studerende fra KU, Maria Toft, har taget initiativ til at indsamle i kampagnen #pleasedontstealmywork og delt i anonymiseret form på Science Report. Læs kommentar fra universitetsledelsen.

Det er bekymrende at læse de 120 vidnesbyrd, som ph.d.-studerende fra KU, Maria Toft, har taget initiativ til at indsamle i kampagnen #pleasedontstealmywork og delt i anonymiseret form på Science Report. Yngre forskere beretter om oplevelser, hvor seniorforskere har brugt tekst eller data uden at inddrage eller kreditere den unge forsker, som havde produceret dette. Det bør ikke finde sted.

På AU kender vi til få hændelser, som er blevet behandlet i praksisudvalget eller af rådgiverne for ansvarlig forskningspraksis. Det tegner næppe det fulde billede, da disse sager er svære at handle på for de unge forskere. Relationer og netværk er vigtige, hvis man vil gøre karriere i akademia, og derfor kræver det mod at åbne diskussionen og om nødvendigt til at sige fra.

Alligevel er det, hvad vi opfordrer til. Til at turde diskutere og til at sige fra.

Kampagnen #pleasedontstealmywork vidner om et problem i den akademiske kultur. Det er vi nødt til at tale højt om for at skabe en fælles forståelse af, hvad god forskningspraksis er: Hvor langt samarbejdet rækker, hvem skal æres for hvad, og hvor grænsen går mellem inspiration og tyveri. Det er forskningens væsen at dele viden og bygge oven på andres præstationer. Det medfører et behov for, at diskussioner om fx medforfatterskaber og deling af data i henhold til reglerne for forfatterskab tages i de faglige miljøer, hvis det ikke allerede sker.

En løbende dialog om forskningspraksis, spørgsmål om tvivl og gråzoner kan bidrage til at forebygge, at sager udvikler til sig mistro og mistillid. Men overskrides grænser, eller er der tvivl, om de er overskredet, så har vi på Aarhus Universitet vores rådgivere for ansvarlig forskningspraksis, som man frit og fortroligt kan henvende sig til. Disse spørgsmål er vigtige at drøfte – og det er vigtigt at sige fra, når det er på sin plads.

Regler om forfatterskab

Reglerne om forfatterskab, tidligere kaldet Vancouver-reglerne, er opdateret og beskrevet hos The International Committee of Medical Journal Editors.

Se reglerne her

Rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed

Læs mere om universitetets rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed og deres kontaktinfo