Undersøgelse blandt offentligt ansatte: Hvad motiverer dig i dit job?

I begyndelsen af november 2021 vil et udsnit af offentligt ansatte via Digital Post blive inviteret til at deltage i en undersøgelse af offentlige ansattes motivation. Undersøgelsen er igangsat i et samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Som ansat på Aarhus Universitet kan du være blevet udvalgt sammen med andre offentligt ansatte til at deltage i undersøgelsen. Hvis du er, modtager du her i begyndelsen af november en invitation til at bidrage til undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er beskrevet som et ønske om at indsamle viden om, hvad der driver og motiverer de offentligt ansatte. Bag undersøgelsen står det nationale partnerskab for ledelse og kompetencer, som består af repræsentanter fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Finansministeriet.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i 1. halvår 2022.