Universitetsbyen under udvikling: 37.000 kvm til nyt, stort byggeri

Første spadestik til et nyt stort delprojekt i Universitetsbyen er taget. De 37.000 nye kvm omfatter studie-, forsknings- og undervisningsfaciliteter til Aarhus BSS samt et stort, rundt auditorium til 800 personer – det hele tages i brug i 2025.

Den kommende auditoriebygning til Aarhus BSS i Universitetsbyen udformes som en rotunde i glas og aluminium. Auditoriet skal primært anvendes til undervisning, men også eksterne arrangementer kan afholdes i den runde bygning. Visualiseringer er udformet af AART Architects.
En solskinsdag i april blev første spadestik til det kommende Aarhus BSS-byggeri i Universitetsbyen taget. Når byggeriet står færdigt, vil det indeholde fleksible undervisnings- og studiemiljøer, en god arealudnyttelse, arkitektoniske kvaliteter og bæredygtige tekniske løsninger. Fra venstre Jens Skinnebach, afdelingschef i A. Enggaard A/S; Jørgen Lang, direktør i FEAS; Jacob Bundsgaard, borgmester; Brian Bech Nielsen, rektor på AU; Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS v. AU. Foto: Lars Kruse.
På kortet ses visualisering og placering af byggeprojekter i Universitetsbyen.

Byggeriet til en af hjørnestenene i Universitetsbyen er netop skudt i gang. Hjertet i det kommende byggeri bliver et auditorium med 800 pladser, og det samlede BSS-byggeri kommer til at rumme aktiviteter for både forskere og studerende – og ikke mindst gode rammer for at mødes på tværs.

Netop mødet mellem forskere, mellem studerende – og mellem forskere og studerende – er en afgørende del af at være et campusuniversitet, understreger rektor Brian Bech Nielsen:

”Når fagligheder og ideer mødes, udvikles viden og tager nye former. Derfor er det så vigtigt for universitetet at sikre gode og inspirerende rammer for at skabe og understøtte den interaktion, og det får vi i særdeleshed her.”

Ud over auditoriebygningen opføres også en række andre bygninger, som vil rumme fleksible undervisnings- og studiemiljøer af høj arkitektonisk kvalitet og bæredygtige tekniske løsninger.

Synlighed og samarbejde i centrum

Det bliver studerende og ansatte på Aarhus BSS’ Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, der får deres daglige gang i bygningerne fra 2025, hvor de fraflytter Fuglesangs Allé. Med den nye placering kommer de to institutter til at ligge tættere på Aarhus BSS’ øvrige aktiviteter i Universitetsparken og bliver et naturligt centrum i Universitetsbyen. Dekan på Aarhus BSS, Thomas Pallesen, fortæller:

”Med en placering midt i Universitetsbyen får Aarhus BSS mulighed for at styrke både de studerendes og forskernes samspil med det øvrige fakultet og universitet samt vores eksterne samarbejdspartnere.”

Og netop de eksterne samarbejdspartere bliver en naturlig del af Universitetsbyen. Derfor er afsat 10.000 kvm i den nordlige ende af Universitetsbyen til fx udviklingsafdelinger fra større virksomheder, organisationer, fonde og mindre selskaber, som samarbejder med Aarhus Universitet.

Se visualiseringer af byggeriet her, og læs mere om AU’s fysiske udvikling på au.dk/nycampus.

FAKTA

Universitetsbyen

  • Universitetsbyen dækker 110.000 kvm, som primært skal bruges til universitære formål – men også boliger, erhverv og byliv får plads i og omkring de røde bygninger.
  • Målet er at skabe en attraktiv og levende Universitetsby med studieliv og aktiviteter døgnet rundt – et åbent og inviterende mødested, hvor grænserne mellem by og institution, studieliv og hverdagsliv smelter sammen til ét.
  • Universitetsbyen kobles tæt sammen med Universitetsparken via tre passager under Nørrebrogade – én eksisterer allerede, og to nye er på vej.
  • AU’s iværksætterhus (The Kitchen) og Institut for Molekylærbiologi og Genetik er allerede flyttet ind i Universitetsbyen og 1. maj følger AU IT. Til sommer står 132 nye studieboliger desuden klar til indflytning.
  • Det er Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), der er bygherre på Universitetsbyen, som de primært lejer ud til Aarhus Universitet.

Aarhus BSS i Universitetsbyen

  • De nye kvm indeholder fleksible undervisnings- og studiemiljøer, en god arealudnyttelse, arkitektoniske kvaliteter og bæredygtige tekniske løsninger.
  • Noget af det første (og største), der bygges, er et stort auditorium med en kapacitet på 800 pladser. Auditoriet skal, ud over sin hovedfunktion som undervisningslokale, også anvendes til eksterne arrangementer, fx konferencer og symposier.
  • Auditoriebygningen udformes som en rotunde i glas og aluminium
  • Træ bliver et gennemgående materiale i bygningernes arkitektoniske udtryk, og undervisningslokaler samt studieområder udvikles, så de kan anvendes til flere formål.
  • Byggeriet sigter efter en DGNB Guld-certificering – på niveau med den præcertificering, som er opnået for hele Universitetsbyen som byområde. Certificeringen laves på baggrund af en vurdering af en lang række forhold ifm. miljø, økonomi og sociale forhold.