Universitetsdirektør Arnold Boon stopper på Aarhus Universitet

Arnold Boon stopper på Aarhus Universitet for at blive universitetsdirektør på CBS. Arnold Boon har været universitetsdirektør og stået i spidsen for fællesadministrationen i 7 år på Aarhus Universitet. Han har gjort en meget stor forskel for universitetet, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Foto: AU Foto

Titlen forbliver den samme, men det bliver på et nyt universitet, når Arnold Boon pr. 1. oktober træder ind i rollen som universitetsdirektør på CBS i København. Arnold Boon har arbejdet på Aarhus Universitet i knap 7 år.

”Der skal ingen tvivl herske om, at CBS får en rigtig dygtig universitetsdirektør, og jeg vil gerne ønske både Arnold Boon og CBS et varmt tillykke. Arnold Boon har ydet en fantastisk indsats på Aarhus Universitet. Han har stået i spidsen for at udvikle den administrative support gennem forbedrede processer og strukturer. Ikke mindst via udnyttelse af digitaliseringens muligheder, som han brænder for at høste de bedste og universitetsrelevante frugter fra. Med Arnold har vi haft en sikker og meget samvittighedsfuld hånd på rattet,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

Sammen med prorektor Berit Eika og Brian Bech Nielsen har Arnold Boon udgjort rektoratet i snart 7 år og desuden arbejdet tæt sammen med den øvrige universitetsledelse og universitetets vicedirektører og administrationschefer. Han har været en markant figur for universitetet både internt og eksternt.

”Gennem årene har jeg særligt været imponeret over Arnolds stærke evner i forhold til at præsentere kompliceret stof – fx økonomi eller nye administrative systemer – præcist og i letforståeligt sprog. Det kræver en dyb faglighed, men jo også virkelig gode formidlingsevner. Det kan de godt se frem til på CBS,” siger Brian Bech Nielsen.

Den 55-årige Arnold Boon tiltrådte som universitetsdirektør på AU 1. januar 2016 med en stærk universitetsbaggrund. Inden han kom til AU havde han bl.a. stået i spidsen for administrationen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og været direktionssekretær i Danmarks JordbrugsForskning og forsket i 8 år hos Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Desuden har han en ph.d. i erhvervsøkonomi og en master i offentlig ledelse.

”Jeg mener, at jeg sammen med universitetets dygtige ledere og medarbejdere har bidraget til at bringe administrationen op på et helt andet niveau. Det har været en fornøjelse at være en del af Aarhus Universitet, og det er ikke nemt at sige farvel til en arbejdsplads, som jeg har sat meget stor pris på at være en del af. Men jeg har over sommeren tænkt mere og mere over de næste 10-15 år i min karriere. Jeg har stadig meget mod på at prøve noget nyt og udfordre mig selv. På den baggrund har jeg sagt ja til at blive universitetsdirektør ved CBS”, forklarer Arnold Boon.

Aarhus Universitet går i gang med processen med at finde en afløser til stillingen som universitetsdirektør hurtigst muligt.