Valg på AU 2014

Den 24.-27. november skal videnskabelige medarbejdere og studerende vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg.

Hvad kan du stemme til?

Som videnskabelig medarbejder kan du i 2014 stille op og stemme til studienævn og ph.d.-udvalg.

Stil op som kandidat

Det er muligt at stille op til studienævn og ph.d.-udvalg i perioden 27. oktober - 7. november kl. 12.00.

Tjek din stemmeret

For at tjekke din stemmeret/valgret i god tid inden valget, kan du logge ind i valgsystemet med dit CPR-nummer og din adgangskode til selvbetjeningen (mit.au.dk).

Når du er logget ind i valgsystemet, kan du se, hvilke organer du kan stemme til og hvornår.

Bemærk: Hvis du nyansat VIP, som ikke er med i 2. lønkørsel i september (18/9), bliver du ikke tildelt valgret automatisk. Men du kan skrive til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive oprettet.

Hvor og hvornår kan der stemmes?

Du stemmer elektronisk via www.au.dk/valg i valgperioden 24. november kl. 9.00– 27. november kl. 16.00.

Du logger på systemet med dit CPR-nummer og adgangskode til Selvbetjeningen (mit.au.dk).

Du kan ikke brevstemme eller stemme på papir.

Mere information om universitetsvalg på AU