Vi står stærkt, når vi står sammen

Franklin D. Roosevelt har engang sagt: A smooth sea never made a skillful sailor. Vores sektor er ikke præget af stille vande – tværtimod befinder vi os i en rivende udvikling, både politisk, økonomisk, teknologisk og i forhold til vores rolle i samfundet – og det sætter nye dagsordener for, hvilke opgaver vi skal løse i administrationen. Det er både spændende og udfordrende – og det styrker vores evne til at finde veje, der holder vores universitet på sikker kurs.

Foto: Lars Kruse

Jeg har kun været universitetsdirektør i få måneder, men det er hurtigt blevet tydeligt for mig, hvordan vi på tværs af administrationen griber rigtig mange dagsordener. Vi udvikler og tilpasser vores opgaver. Vi har en enorm vilje til at sikre høj kvalitet. Vi holder skarpt fokus på sikker drift – uanset hvilken vej forandringens vinde blæser.

Forskningsområde i bevægelse

Tag eksempelvis forskningsområdet. Her er kravene om ekstern forskningsfinansiering vokset gennem en årrække, og forventningerne til universiteterne som samarbejdspartnere for både erhvervsliv og den offentlige sektor stiger, samtidig med at den geopolitiske situation betyder, at vi skal passe på sensitiv viden. Vores forskere har stor succes med at øge hjemtaget af midler og indgår i stadig flere projekter med omverdenen. Det er en særdeles positiv udvikling, som samtidig stiller nye krav til os som administration; behovet for støtte og rådgivning ændrer sig, og de ydelser, forskerne efterspørger, bliver andre og mere komplekse. Derfor er jeg særligt glad for, at vi med en videreudvikling af AU Forskning og et tættere samarbejde mellem AU Forskning og Erhverv og Innovation imødekommer nye krav og fortsat sikrer en sammenhængende support til forskerne.

Udfordringer på alle hylder

Mange andre områder er også i bevægelse: Regeringen og flere partier præsenterede i denne uge en politisk aftale om en kandidatreform (se universitetsledelsens udmelding herom). Udfordringen er faglig, men der bliver en stor opgave på især studieområdet med at understøtte forandringsprocesserne. Den digitale udvikling har enorm indflydelse på vores IT-systemlandskab og kræver et vedvarende fokus på at få tekniske løsninger til at fungere i hverdagen for universitetets brugere. Fx er vi i gang med at følge implementeringsprocessen af mitHR til dørs. Trusselsbilledet for cyberaktivisme stiller nye krav til informationssikkerhed på alle niveauer i organisationen, mens vores offensive tilgang til klimadagsordenen kaster nye indsatsområder af sig, som fx det kommende affaldssorteringssystem. Alt imens er vi stadig i fuld gang med at udvikle AU’s campus og er samtidig også nødt til at forholde os til, at universitetet står i en økonomisk virkelighed, som betyder, at vi skal prioritere mere, end vi er vant til.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at der er udfordringer på alle hylder. Men forandringer har alle dage været et grundvilkår, og de bølger, vi oplever lige nu, er vi rustet til at klare – så længe vi forsat arbejder sammen og hjælper hinanden med at finde løsninger på de komplekse problemstillinger.

Bindeled til institutsekretariaterne styrkes

I den forbindelse vil jeg gerne sende en stor tak til jer for den måde, I har taget imod mig på som universitetsdirektør. I alle hjørner og på alle niveauer er jeg blevet mødt med et engagement og en samarbejdsånd, som gør vores administration til noget særligt – den kultur skal vi værne om.

For vi står stærkt, når vi står sammen og tænker sammenhængende administration. Det gælder ikke alene internt i enhedsadministrationen, men også i forhold til institutsekretariaterne, der ofte er et ankerpunkt, når nye beslutninger og tiltag skal implementeres i fagmiljøerne. Det bindeled skal vi styrke. Som noget nyt afprøver vi derfor i Ledelseskredsen for Enhedsadministrationen (LEA) et samarbejde med institutsekretariatsledernes netværk TVÆRS, som via et nyt forretningsudvalg skal bidrage til at binde den samlede administration tættere sammen.

Selvom jeg kender Aarhus Universitet gennem mange år, åbner sig stadig nye perspektiver, når man får en ny rolle. Jeg bliver altid klogere, når jeg snakker med jer og sætter stor pris på de ærlige input, I giver mig – bliv ved med det.

Snart går jeg offline, snører vandreskoene og drager til Norge med mine to piger på 10 og 12 år. Men jeg glæder mig til at tage fat igen til august. Og til alle jer, der passer på AU gennem sommermånederne, skal lyde en særlig tak – det er meget værdsat.

Rigtig god sommer til alle.