Udgivelsesvarianter

Det sker, at et færdigt værk udgives mere end én gang. Det kan være en udgivelse med forandret indhold, eller udgivelsen sker i anden form eller gennem en anden kanal. Udgivelsens karakter bestemmer, hvordan registreringen skal ske i Pure. Princippet for registrering af disse varianter er, at kun når indholdet eller typen af udgivelseskanal (ikke udgivelses mediet) ændres, skal udgivelsen registreres som en separat post i Pure.

Ny udgave

Hvis din bog udkommer i en ny udgave, det kan for eksempel være 2. udgave, en ny revideret udgave, registrerer du den som en ny post i Pure. Du registrer oplysningerne som normalt. Vær sikker på, at du får udfyldt følgende felter:

  • Skriv udgaven i feltet Udgave.
  • Skriv ISBN i feltet ISBN.

Hvis førsteudgaven er registreret i Pure, er det en god idé at finde denne registrering og tjekke at udgaven er noteret i Udgave.

Nyt oplag

Hvis din bog, som allerede er udgivet, genoptrykkes, kaldes det et oplag f.eks. "Andet oplag".

Et nyt oplag skal ikke registreres i Pure, da et oplag blot består af et antal bøger, der er kopi af en tidligere udgivelse. Et oplag kvalificerer derfor ikke som en ny udgivelse.

Parallelle sprog

Hvis en publikation indeholder flere sprog i samme udgivelse, betegnes det ”parallelle sprog”. Teksten kan for eksempel være opført på både dansk og spansk eller engelsk og japansk.

 

Du registrerer dette fænomen ved at vælge ”Flere sprog” som originalsprog.

Udfyld oplysninger om sidetal, udgiver og udgivelsessted.

Hvis sidetallene varierer fra sprog til sprog, kan de angives som vist:

Udgiver og udgivelsessted kan være angivet på begge sprog. Du kan kun angive én udgiver og ét udgivelsessted. Er begge angivelser vigtige, kan du skrive den ene i ”Bibliografisk note”

Udfyld evt. ”Bibliografisk note” med oplysninger om sprog, sidetal m.m.

Afslut med ”Gem”.

Oversættelser

Hvis din publikation bliver oversat, kan du registrere den i Pure. Eftersom der er tale om den samme publikation, må den ikke udløse BFI point en gang til. Du skal derfor, nøjes med at skrive ”Oversættelse af [bidragets originaltitel]”i feltet ’Bibliografisk note’.

Angiv den oversatte titel i ”Titel”-feltet.

Den originale titel noteres i ”Bibliografisk note” som beskrevet ovenfor.

Som validator skal du i feltet ”Publikationens status”, vælge status ”Udgivelsesår”og skrive årstallet for oversættelsens udgivelse. I feltet ”Indberetningsår” noterer du årstallet for den oprindelige versions udgivelsesår. På denne måde undgår du, at publikationen får dobbelt point.

Genudgivelse som e-bog

Hvis din trykte bog f.eks. udkommer i 2010, og den samme bog udkommer som e-bog i 2014, er der tale om samme publikation og den skal ikke udløse BFI point en gang til, heller ikke selvom den har fået nyt ISBN. Du skal derfor, som personlig bruger, skrive ”Genudgivelse som e-bog”i feltet ’Bibliografisk note’. Din validator vil herefter registrere oversættelsen korrekt.

Som validator skal du i feltet ”Publikationens status, vælge status ”Udgivelsesår”og skrive årstallet for e-bogens udgivelse.

I feltet ”Indberetningsår” noterer du årstallet for den oprindelige trykte versions udgivelsesår.

Hvis din publikation udkommer som trykt bog og som e-bog samme år, skal du kun registrere publikationen én gang. I feltet ”ISBN (Trykt)” skriver du ISBN for den trykte udgave og i feltet ”ISBN (Elektronisk)” skriver du ISBN for e-bogen. På denne måde registrerer du begge udgivelser i en registrering.

Genudgivelse i ny type af publiceringskanal

Dette kan f.eks. være en artikel, der efterfølgende udgives som kapitel i en bog.

Publiceres et tidligere registreret bidrag i en ny type publiceringskanal registreres dette på ny - uanset at det derved måtte udløse BFI-point igen.

Der kan eventuelt i bibliografisk note tilføjes: "Oprindeligt publiceret i Journal of..."