Nedlukning af BFI

I 2021 blev en ny politisk aftale om fordeling af basismidlerne indgået. Denne aftale medførte at Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) blev nedlagt. Fagligt Udvalg og BFI-faggrupperne, og alle opgaver i relation til BFI ophørte per 3. december 2021. Processen med niveauinddeling af BFI-listerne ophørte samtidigt. BFI-høsten i juni 2021 var således sidste høst.

Den bibliometriske forskningsindikator blev til i 2009 ved en politiske aftale om fordeling af nye basisforskningsmidler til universiteterne. I 2012 blev BFI fuldt indfaset i fordelingsmodellen, hvor 25% af de nye basismidler blev fordelt på baggrund af BFI-tallene.

Fremover, bliver fordelingen af basismidler fordelt på baggrund af BFI-tallene fra 2020 indeholdt i 2021-høsten. Dog bliver BFI's vægt ændret, således at i 2022 bliver 18 % af basismidlerne fordelt efter BFI, og i 2025 23 % af basismidlerne.

Der er forsat fokus på registrering af publikationer i Pure på AU. Registrering af forskningsaktiviteter og publicering er vigtige bestanddele af forskernes personlige AU hjemmesider. Dertil leverer Pure data til AU i Tal og Open Access Indikatoren.

Læs mere om nedlukningen af BFI:

Den politiske aftale

https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-basismidler-til-forskning-3-december-2021.pdf

Aftale om basismidler giver årligt økonomisk løft til tre universiteter

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/aftale-om-basismidler-giver-aarligt-oekonomisk-loeft-til-tre-universiteter

Regeringen vil justere basismidler ved at give to universiteter 25 millioner ekstra

https://www.altinget.dk/forskning/artikel/regeringen-vil-justere-basismidler-ved-at-give-to-universiteter-25-millioner-ekstra