AU Pure valideringspraksis

Kort om validering

Validering er den endelige blåstempling af, at de registrerede oplysninger om publikationen i Pure er korrekte og fyldestgørende.

Validering foretages af AU Pure. AU Pure teamet sammenligner registreringen i Pure med de oplysninger, der står på selve publikationen. Publikationsdata tilrettes, hvis det er nødvendigt. Derefter gemmes publikationen med status "Valideret".

I tilfælde af, at AU Pure har spørgsmål til registreringen, eller den indberettede publikation ikke umiddelbart kan findes og verificeres, kontakter AU Pure hovedforfatteren på publikationen for at få de manglende oplysninger.

Hvis en publikation ændres efter at AU Pure har valideret den, bliver publikationen sendt til genvalidering. Læs mere om genvalidering.

Skriv til AU Pure supporten på pure@au.dk, hvis du har spørgsmål til valideringsprocessen.

Valideringstjekliste

Nedenstående liste er de vigtigste punkter, som vi tjekker, når vi validerer en publikation i Pure.

Type/Undertype

 • Om den korrekte skabelon (publikationstype) er valgt.
  Dette er særlig vigtigt at kontrollere ved import fra online kilder samt ved konferencebidrag
Publikationsart
 • Det er forskerens ansvar at angive den rigtige art (forskning, rådgivning, formidling eller undervisning)
  Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i angivelse af publikationsart.
 • Ved 'Rådgivning' skal der angives en rekvirent hvis muligt
Peer review
 • Det er forskerens ansvar at angive peer review. Validatoren har dog et ansvar for at gøre forskeren opmærksom på eventuelle fejl eller uklarheder i angivelse af peer review.
Publikationens status
 • For tidsskriftsartikler der ikke har angivet 'Vol/bind eller 'Nummer' skal det undersøges om publikationen er endeligt udgivet eller i stedet bør have status 'E-pub ahead of print'.
 • Kun endeligt udgivet publikationer kan valideres.
Udgivelsesår
 • Stemmer udgivelsesåret overens med publikationens?
Indberetningsår
 • Indberetningsåret skal være det samme som udgivelsesåret.
  Indberetningsår har ikke noget at gøre med hvornår publikationen er indsendt til forlag eller oprettet i Pure, det er udelukkende et administrativt årstal som bruges til system/data styring.
Forfattere og affilieringer
 • Er alle forfattere registreret?
 • Er alle forfattere korrekt angivet som interne eller eksterne?
 • Har alle AU-forfattere korrekt(e) organisationstilknytninger(er)?
  Registreringen skal følge de affilieringer der er angivet på publikationen.
 • Er rækkefølgen korrekt?
 • Er rollerne korrekt angivet?
Tidsskrift/forlag
 • Tidsskrifter/forlag tilknyttes
 • Hvis publikationen også er udgivet i en bog- eller konferenceserie skal denne også tilføjes.
Elektronisk version(er)
 • Tilføj en DOI hvis muligt.
  En DOI skal altid starte med 10.

  Eksempler:
  10.1000/182
  10.1007/bf0027677
  10.1016/j.anifeedsci.2011.04