Udgivelsesvarianter

Det sker, at et færdigt værk udgives mere end én gang. Det kan være en udgivelse med forandret indhold, eller udgivelsen sker i anden form eller gennem en anden kanal. Udgivelsens karakter bestemmer, hvordan registreringen skal ske i Pure. Princippet for registrering af disse varianter er, at kun når indholdet eller typen af udgivelseskanal (ikke udgivelses mediet) ændres, skal udgivelsen registreres som en separat post i Pure.

Ny udgave

Hvis din bog udkommer i en ny udgave, det kan for eksempel være 2. udgave, en ny revideret udgave, registrerer du den som en ny post i Pure. Du registrer oplysningerne som normalt. Vær sikker på, at du får udfyldt følgende felter:

  • Skriv udgaven i feltet Udgave.
  • Skriv ISBN i feltet ISBN.

Hvis førsteudgaven er registreret i Pure, er det en god idé at finde denne registrering og tjekke at udgaven er noteret i Udgave.

Det er en god idé at knytte de forskellige udgaver sammen under "Relationer" nederst i skabelonen. Det gør det nemt for andre at finde relaterede udgivelser.

Nyt oplag

Hvis din bog, som allerede er udgivet, genoptrykkes, kaldes det et oplag f.eks. "Andet oplag".

Et nyt oplag skal ikke registreres i Pure, da et oplag blot består af et antal bøger, der er kopi af en tidligere udgivelse. Et oplag kvalificerer derfor ikke som en ny udgivelse.

Parallelle sprog

Hvis en publikation indeholder flere sprog i samme udgivelse, betegnes det ”parallelle sprog”. Teksten kan for eksempel være opført på både dansk og spansk eller engelsk og japansk.

 

Du registrerer dette fænomen ved at vælge ”Flere sprog” som originalsprog.

Udfyld oplysninger om sidetal, udgiver og udgivelsessted.

Hvis sidetallene varierer fra sprog til sprog, kan de angives som vist:

Udgiver og udgivelsessted kan være angivet på begge sprog. Du kan kun angive én udgiver og ét udgivelsessted. Er begge angivelser vigtige, kan du skrive den ene i ”Bibliografisk note”

Udfyld evt. ”Bibliografisk note” med oplysninger om sprog, sidetal m.m.

Afslut med ”Gem”.

Oversættelser

Hvis din publikation bliver oversat, kan du registrere den i Pure. Eftersom der er tale om den samme publikation, skal den ikke registreres en gang til. Du skal derfor, nøjes med at skrive ”Oversættelse af [bidragets originaltitel]”i feltet ’Bibliografisk note’.

Angiv den oversatte titel i ”Titel”-feltet.

Den originale titel noteres i ”Bibliografisk note” som beskrevet ovenfor.

Som validator skal du i feltet ”Publikationens status”, vælge status ”Udgivelsesår”og skrive årstallet for oversættelsens udgivelse. I feltet ”Indberetningsår” noterer du årstallet for den oprindelige versions udgivelsesår.

Genudgivelse som e-bog

Hvis din trykte bog udkom i 2020, og den samme bog udkommer som e-bog i 2022, er det den samme publikation. Den skal derfor ikke registreres i Pure en gang til. I feltet ISBN (elektronisk) i den eksisterende post, skriver du blot e-ISBN for den elektroniske udgave. Du kan også skrive "Genudgivelse som e-bog i 2022” i feltet Bibliografisk note.

Som validator skal du i feltet ”Publikationens status, vælge status ”Udgivelsesår”og skrive årstallet for e-bogens udgivelse.

I feltet ”Indberetningsår” noterer du årstallet for den oprindelige trykte versions udgivelsesår.

Hvis din publikation udkommer som trykt bog og som e-bog samme år, skal du kun registrere publikationen én gang. I feltet ”ISBN (Trykt)” skriver du ISBN for den trykte udgave og i feltet ”ISBN (Elektronisk)” skriver du ISBN for e-bogen. På denne måde registrerer du begge udgivelser i en registrering.

Genudgivelse i ny type af publiceringskanal

En genudgivelse kan f.eks. være en artikel, der efterfølgende udgives som kapitel i en bog.

Hvis publikationen udgives igen, men i en ny type udgivelseskanal, registreres denne udgivelse også i Pure som en selvstændig post med angivelse af den ny udgivelseskanel.

Der kan eventuelt tilføjes en bibliografisk note i stil med: "Oprindeligt publiceret i Journal of . . . "